Vis en Visserij

Vissen in een uniek en beschermd natuurgebied als de Waddenzee kan alleen als de visserij goed is afgestemd op de natuurlijke draagkracht van het ecosysteem.

Visserij afgestemd op draagkracht Waddenzee

Op de Waddenzee wordt vooral op garnalen, mosselen en kokkels gevist. In balans met de natuur houdt in dat de visserij geen onomkeerbare natuurschade aanricht en dus verenigbaar is met de status van de Waddenzee als natuurgebied. In balans betekent dat een populatie niet wordt overbevist, maar ook dat de gebruikte vistechniek niet gepaard gaat met te veel bijvangst of blijvende schade aan het leven op de zeebodem.

Intensief vissen op garnalen is schadelijk voor het bodemleven van de Waddenzee. Het aantal vis-uren moet omlaag en er moeten grote aaneengesloten gebieden afgesloten worden voor de bodemberoerende visserij.

Lees verder

Mosselvisserij

De mosselteelt maakt een transitie door waarbij stapsgewijs het mosselzaad wordt gevangen via mosselzaad-invanginstallaties waardoor de mosselzaadbanken op de zeebodem niet langer worden weggevist.

Kokkelvisserij

De mechanische kokkelvisserij is verboden en de handmatige kokkelvisserij beperkt zich tot het opvissen van maximaal 5% van het totaal aanwezige bestand.

Onderzoek en handhaving

Wat is dan een passende visserij die in balans is met de natuur? Voor de Waddenvereniging vormt degelijk onderzoek de basis voor het bepalen van de ruimte die er is voor de visserij op de Waddenzee. Is die informatie niet voorhanden, dan vis je behouden en voorzichtig. Liever later constateren dat er meer ruimte is dan gedacht, dan achteraf moeten vaststellen dat er te intensief is gevist. Voor veel vragen ontbreekt die goede onderbouwing. Relatief simpele vragen als ‘waar wordt er gevist?’ blijken vaak lastig te beantwoorden.

Een passende visserij op de Waddenzee is een volledig transparante visserij zodat continu kan worden bepaald of er wordt voldaan aan de vergunningvoorwaarden. De Waddenvereniging pleit daarom voor het breed invoeren van een Blackbox op alle vissersschepen. De Black box stuurt regelmatig gegevens over waar er gevist wordt door naar de vaste wal. Dit geeft voor vergunningverleners, beheerders en onderzoekers het benodigde inzicht in de visserijactiviteiten op de Waddenzee.