Gedragscode, CBF keurmerk en ANBI

Gedragscode en integriteit

De Waddenvereniging hanteert naast de eigen gedragscode, de gedragscode maatschappelijke organisaties op het gebied van natuur, milieu en duurzame ontwikkeling en de gedragscode van de Vereniging van Fondsenwervende Instellingen. Mocht u een integriteitskwestie willen melden, dan kunt u bijgaande procedure volgen. Meldingen kunnen gedaan worden bij onze vertrouwenspersoon met een e-mail.

Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF)

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen. Het CBF toetst of deze goede doelen aan strenge kwaliteitseisen voldoen. Zo onderzoekt het CBF onder andere of de missie van de organisatie is vertaald in activiteiten die daarbij passen, hoe deze acitiviteiten worden gefinancieerd en welke maatregelen de organisatie neemt om belangenverstrengeling te voorkomen.

Wij voldoen als Waddenvereniging aan alle strenge eisen die het CBF stelt en zijn daarmee een Erkend Goed Doel. Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd. Via onderstaande banner kun je ons CBF-Erkenningspaspoort bekijken.

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Instellingen en donateurs van instellingen die de Belastingdienst heeft aangewezen als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) kunnen gebruikmaken van fiscale voordelen. De Waddenvereniging is door de Belastingdienst als zodanig erkend.

Meer informatie over de ANBI vind je op de website van de Belastingsdienst.  Daarkun je ook opzoeken welke instellingen een ANBI statushebben. De Waddenvereniging staat geregistreerd onder haar officiële naam, Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee onder fiscaal nummer 002662504.