Verstoring

Er moet heel veel gebeuren om de Waddenzee als natuurgebied te herstellen en blijvend te beschermen. 

 

Laat de Waddenzee met rust

De natuurwaarden zijn er beroerd aan toe, en dat komt onder andere door de grote hoeveelheid verstorende, schadelijke activiteiten die plaatsvinden in het waddengebied. Denk aan gas- en zoutwinning, militaire oefeningen, lozing van vervuilende stoffen en gevaarlijke scheepvaart. Stop met alles wat schade toebrengt aan de natuur van de Waddenzee.

 

Vissen in een uniek en beschermd natuurgebied als de Waddenzee kan alleen als de visserij goed is afgestemd op de natuurlijke draagkracht van het ecosysteem, en dat is nu niet het geval.

Lees verder

Er wordt op veel verschillende plekken rond de Waddenzee aardgas gewonnen. Er staat zelfs een boortoren vlakbij Ameland. Ook zijn er nieuwe plannen voor het winnen van gas. Bijvoorbeeld bij het Friese dorp Ternaard. De Waddenvereniging wil nieuwe winningen voorkomen en de bestaande winningen stoppen

Lees verder

gaswinning waddengebied Wadden

Laagvliegen en schieten is vervuilend en verstorend voor de natuur. Hoewel Defensie dat erkent, wordt daar bij bepaalde militaire oefeningen nog te weinig rekening mee gehouden.

Lees verder

De afgelopen jaren heeft de Waddenvereniging herhaaldelijk de aandacht gevestigd op de negatieve gevolgen van zoutwinning onder de Waddenzee. Zowel voor- als tegenstanders erkennen dat de zoutwinning bodemdaling met zich meebrengt en de zandhonger van de Waddenzee verhoogt.

Lees verder

Menselijke activiteiten maken de Waddenzee troebeler. Onder andere baggerwerkzaamheden zorgen voor opwervelend slib, en daarmee voor steeds minder zicht en zonlicht voor het leven in de Waddenzee. Op sommige plekken is de Waddenzee nagenoeg doodverklaard.

Lees verder

Nederland voldoet nog lang niet aan de richtlijnen die vanuit Europa gesteld worden aan de kwaliteit van water. Ook in het waddengebied staat de waterkwaliteit onder grote druk. De Waddenvereniging zet zich op verschillende manieren in voor een schone zee.

Lees verder