Meerjarenbeleidsplan 2021-2025

Vastgesteld

Op 8 juni 2020 stelde de ledenraad het Meerjarenbeleidsplan 2021-2025 van de Waddenvereniging vast. De ledenraad kan zich vinden in het voorstel om de komende jaren veel prioriteit aan de klimaatverandering te geven. ‘Dat is de grootste bedreiging voor de waddennatuur’, stelde de voorzitter van de ledenraad in het overleg met bestuur en directie. Ook waardeert de ledenraad het accent dat op herstel van de onderwaternatuur wordt gelegd.

Elke dag anders

Wind, water en getij zorgen dat de wadden dag in dag uit veranderen. Zandplaten groeien aan en brokkelen weer af. Geulen veranderen van koers en zeewater spoelt over wadplaten en kwelders. Het is deze oneindige dynamiek die de Waddenzee zo speciaal maakt. Dieren en planten moeten zich staande houden in sterk wisselende omstandigheden, zoals eb en vloed en zoet en zout water. De aanpassing van flora en fauna aan de omgeving én andersom zorgt voor een bijzondere wisselwerking tussen dier, plant en landschap. Het Deense, Duitse en Nederlandse waddengebied is met een oppervlak van 10.000 km2 het grootste aaneengesloten wetland op aarde en daarmee uniek in de wereld. Het is bijzonder voedselrijk en de soorten, die zich heel goed hebben aangepast aan extreme omstandigheden, komen in grote aantallen voor.

Werelderfgoed

In de afgelopen 55 jaar groeide de erkenning van de waarden van natuur en landschap in het waddengebied. De natuurlijke dynamiek, het daardoor steeds veranderende landschap en de daaraan aangepaste planten en dieren vormden voor UNESCO de criteria waarop in 2009 de natuurlijke werelderfgoedstatus aan de internationale Waddenzee werd verleend. Steeds meer organisaties en ondernemers dragen nu deze waarden van het gebied actief uit of gebruiken het als inspiratiebron. Bezoekers komen steeds vaker voor de beleving van de natuur, stilte, weidsheid en duisternis. Vijf en vijftig jaar na de oprichting van de Waddenvereniging staat het voorbestaan van de Waddenzee niet meer ter discussie. Inpolderingsplannen zijn al lang van de baan. Maar in algemene zin staan natuur- en milieubehoud in Nederland onder druk. Economische belangen, met schadelijke gevolgen voor natuur en landschap, voeren nog vaak de boventoon en staan natuurherstel in de weg. Steeds vaker gaan stemmen op om ook voor de Waddenzee niet langer het primaat bij de bescherming van de natuur te leggen. En voorspellingen over klimaatverandering en zeespiegelstijging doen het ergste vrezen voor het voortbestaan van dit intergetijdegebied.

Belangrijk

In deze ontwikkeling is de rol van de Waddenvereniging, als hoeder van de belangen van natuur en landschap, als aanjager van een echt duurzame ontwikkeling en als initiatiefnemer van innovatieve samenwerkingsprojecten nog steeds net zo belangrijk als ten tijde van de oprichting op 17 oktober 1965. In dit beleidsplan schetsen we hoofdlijnen van onze activiteiten voor de komende vijf jaar. We realiseren ons daarbij dat de natuurlijk dynamiek van de Wadden zich soms ook vertaalt naar de ontwikkelingen binnen de beleidsomgeving, zodat tussentijdse aanpassing van onze activiteiten noodzakelijk is.

Download meerjarenbeleidsplan