Ruimte verbeeld in kaarten

 

Ruimte verbeeld

Rust en ruimte zijn in Nederland schaars. In het waddengebied vind je nog wel stilte. De Waddenvereniging wil de openheid van het landschap beschermen. Dat is nodig, want rond de Waddenzee rukken verstorende industrie en windturbines op. In opdracht van de Waddenvereniging inventariseerde MUST stedebouw de openheid van het waddengebied. Daarvoor zijn de landschappelijke/cultuurhistorische elementen, industriële objecten en het zicht op windturbines in kaart gebracht.