Ruimte verbeeld in kaart: windturbines

 

Ruimte verbeeld in kaart

Windturbines in het waddengebied

Dit is een kaart van het waddengebied waarop alleen de windturbines die invloed hebben op de openheid van het landschap zijn ingetekend.

Wat zie je in 2022?

Op dit kaartbeeld is het zicht op windturbines ingetekend. In donkerrood de afstand waarbij volgens perspectiefwerking de windturbine zichtbaar is. In lichtrood de afstand totdat een windturbine achter de horizon zou moeten verdwijnen. De methode om de zichtbaarheid te bepalen, houdt rekening met vier aspecten: horizon, perspectief, contrast en positie. De eerste twee aspecten worden gebruikt in het kaartbeeld en de twee laatste aspecten dienen als nuancering voor de kaartbeelden. In het kaartbeeld wordt uitgegaan van volledig zicht (dus bijvoorbeeld geen mist). Het is een theoretische berekening die niet gecontroleerd is in het veld.

 

Wat is er veranderd sinds 2008?

Een vergelijking van de kaarten van 2008 en 2022 laat zien dat met name in de westelijke Waddenzee windturbines veel meer invloed hebben gekregen op de open ruimte. Bij de Afsluitdijk was het landschap in 2008 nog behoorlijk open, maar het windpark Fryslân vult die ruimte nu. In de hele Nederlandse en Duitse kuststreek zijn her en der extra turbines geplaatst. Daarnaast zijn er plannen om het windpark bij de Eemshaven verder naar het westen uit te breiden.

 

Ons standpunt over windmolens op de Wadden

De Waddenvereniging wil het open waddenlandschap beschermen. Tegelijkertijd weten we natuurlijk dat klimaatverandering een enorme bedreiging is voor de Waddenzee. Windturbines zijn nodig om klimaatverandering tegen te gaan. De Waddenvereniging vindt dat windturbines in het waddengebied geclusterd moeten worden bij plekken waar ook al andere hoge bebouwing is, zoals de industriehavens. Dan kan het gebied daartussen open blijven en wordt het weidse landschap zo min mogelijk aangetast. Lees hier meer over ons standpunt ten aanzien van windenergie.

 

Uit het WADDEN magazine

In opdracht van de Waddenvereniging inventariseerde MUST stedebouw de openheid van het waddengebied. Een artikel hierover verscheen eerder in het WADDEN magazine van maart 2022. Tekst: Sebastian van Berkel, Ester Kuppen en Jojanneke Drijver. Wil je het magazine ook ontvangen? Word lid van de Waddenvereniging vanaf €27,- per jaar, steun ons werk en ontvang het magazine 4x per jaar in de (digitale) brievenbus.