Wat geeft u door aan volgende generaties? Om de bijzondere natuur van de Wadden te behouden, kunt u de Waddenvereniging opnemen in uw testament.

Wat we in het verleden hebben bereikt en in de toekomst willen bereiken, is mogelijk dankzij de steun van al die mensen die de Wadden in hun hart hebben gesloten. De betrokkenheid en giften van wadliefhebbers zoals u maken het verschil.

Het beste voor de Waddenzee

Natuurbescherming vergt een lange adem. Om wezenlijk dingen te veranderen moeten wij keer op keer zorgen agenderen, lobbyen om regels en wetten te wijzigen, publiek mobiliseren, actievoeren of juist in overleg samen naar verbetering toewerken. Wij kunnen ons werk het beste doen als we onafhankelijk zijn; dus zonder subsidies van overheden. Dat geeft ons de ruimte om écht te kijken naar wat het beste is voor de Waddenzee, zonder achterliggende belangen. Dat lukt ons dankzij de bijdrage van vele leden en donateurs, maar zeker ook door de nalatenschappen die wij jaarlijks ontvangen.

Waddenvereniging in uw testament

Regelmatig wordt de Waddenvereniging verblijd met een donatie uit een erfenis. Overweegt u ook ons in uw testament op te nemen? Waar moet u dan rekening mee houden?

Als u wilt nalaten aan een goed doel zoals de Waddenvereniging, is het nodig om het goede doel te benoemen in uw testament. Voor het opmaken van een testament is de notaris nodig.

Op de website van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie vindt u nuttige informatie over onder andere de notarissen bij u in de buurt.

Marcel van Kammen
Henk Postma

Waar besteden wij uw nalatenschap aan?

Alles wat de Waddenvereniging doet, doen we voor het waddengebied. Het liefst houden we alles in de gaten. Ons werkterrein gaat van ecologie tot economie en van biologie tot toerisme. De Waddenvereniging werkt aan een robuuste Waddenzee waar de natuurlijke processen leidend zijn, de natuur tegen een stootje kan en waar ruimte is voor natuurbeleving en gepast menselijk medegebruik. Negatieve effecten van menselijke activiteiten zijn geminimaliseerd, zodat het waddensysteem zich natuurlijk kan ontwikkelen. Binnendijks krijgt de Waddenzee meer ruimte, oude zee-armen worden weer geopend en ingrepen ten behoeve van kustverdediging zijn zo veel mogelijk gebaseerd op natuurlijke processen. Om dit te realiseren werken wij binnen verschillende dossiers.

Het regelen van uw nalatenschap

Als u wilt nalaten aan de Waddenvereniging, is het nodig om ons te benoemen in uw testament. De Waddenvereniging treed niet op als executeur. Het opmaken van een testament gebeurt bij de notaris. Als u goed voorbereid naar de notaris gaat, kunt u kosten besparen. Hieronder kunt u lezen hoe het proces om te komen tot een testament gaat (bron toegift.nl).

Kies eerst of u uw dierbaren en/of goede doelen als (mede-) erfgenaam of als (mede-)legataris benoemt. Dit is afhankelijk van wat u wilt nalaten. Kies erfgenaam als u een percentage van uw erfenis wilt nalaten. Als erfgenaam heeft het goede doel alleen of samen met andere erfgenamen recht op de gehele nalatenschap. Dit deel, meestal een percentage, wordt ook wel de erfstelling genoemd. Het goede doel en eventuele mede-erfgenamen erven dan alle baten en schulden van de nalatenschap. Wilt u een geldbedrag of goederen nalaten? Kies dan een legataris, deze ontvangt een legaat. Dit kan een vaststaand geldbedrag zijn, maar ook een bepaald goed zoals een huis of een schilderij.

Hoewel het niet verplicht is, is het zeer verstandig een executeur in uw testament te benoemen. Deze persoon wikkelt na uw overlijden uw nalatenschap af. Vraag deze persoon vooraf of deze ook daadwerkelijk de taken van het executeurschap wil en kan uitvoeren. Ook zijn er goede doelen die onder bepaalde voorwaarden als executeur optreden. Neem contact op met het goede doel van uw keuze en bespreek de mogelijkheden.

Laat altijd uw wensen door een notaris vastleggen, een eigen handgeschreven verklaring ook wel codicil genoemd is namelijk niet voldoende. Het opmaken van uw testament kunt u door de notaris laten doen of online. Maak een afspraak met uw notaris en bespreek uw wensen. Tijdens het eerste gesprek vertelt u de notaris wat uw wensen zijn. De notaris informeert u over de mogelijkheden en kosten. De notaris maakt uw testament op. U kunt in plaats van een eerste gesprek bij de notaris een online module invullen. Het ondertekenen hiervan doet u wel bij de notaris. Zie stap 5.

Na de inventarisatie van uw wensen stelt de notaris een ontwerptekst op. Deze ontvangt u samen met een toelichting  per post of email. Neem deze goed door.

Maak een (vervolg)afspraak met de notaris om de tekst samen door te nemen. U kunt altijd wijzigingen aanbrengen. Wanneer alles naar wens is, ondertekent u het testament. Uw testament kan in de toekomst op ieder moment door u bij de notaris worden gewijzigd. Als u het testament heeft ondertekend, krijgt u een kopie thuisgestuurd. De notaris bewaart het origineel van uw testament en registreert deze bij het Centraal Testamentenregister in Den Haag. Zo is het testament altijd vindbaar na uw overlijden.

Laat ons weten dat u aan ons nalaat. Dit is niet verplicht, maar we vinden het fijn om te weten. Wij kunnen u dan bij leven nog meer betrekken bij onze activiteiten, u bedanken of voor evenementen uitnodigen. Zo krijgt u een beter gevoel over datgene waar u later aan bijdraagt.

Marcel van Kammen

Persoonlijk contact

Heeft u meer vragen over wat uw nalatenschap voor het waddengebied kan betekenen? Heeft u vragen over het opnemen van de Waddenvereniging in uw testament, of wilt u hierover geheel vrijblijvend van gedachten wisselen? We nemen graag de tijd om met u over uw wensen te praten. Belangrijk is dat u zich prettig voelt bij uw keuzes en er volledig achter staat.

 

  • Fints Mollema of Miranda Bolten
  • Bereikbaar van 9:00-13:00 uur op telefoonnummer 0517 493 693
  • Of stuur hen een e-mail met uw vragen

 

De Waddenvereniging heeft een aantal praktische zaken voor u op een rij gezet in een brochure. Deze brochure kunt u downloaden of gratis bestellen via onderstaand formulier.