Vrijwilligers zijn onmisbaar voor onze vereniging. Zonder hun inzet kunnen wij ons werk niet doen. Help je ook mee?

Vrijwilligers en de Waddenvereniging

Al vanaf de oprichting van de Waddenvereniging in 1965 zijn vrijwilligers actief op verschillende gebieden; als wadgids om mensen het gebied te laten ervaren, voorlichting te geven of om te helpen bij acties en evenementen. Momenteel dragen zo’n 140 enthousiaste vrijwilligers hun steentje bij.

 

Vrijwilligers zetten zich in op allerlei gebieden bij de Waddenvereniging. Ben je vrijwilliger bij ons, dan zien we je als volwaardige werknemers. Je ontvangt geen loon voor je werkzaamheden. Onkosten die gemaakt worden, evenals reiskosten worden gewoon vergoed. Ook Lidmaatschap van de Waddenvereniging is geen voorwaarde om je als vrijwilliger of stagiair voor de Waddenvereniging in te zetten. Alle vrijwilligers tekenen een vrijwilligerscontract, zo wordt vastgelegd dat de Waddenvereniging de kosten draagt van een ongevallenverzekering en van het lidmaatschap van de vereniging.