Dit doen wij

Selecteer een thema om de dossiers te zien

Het werk van de Waddenvereniging heeft vele facetten. Bij het ene onderwerp verzetten we ons krachtig tegen aantasting van het ecosysteem Waddenzee, bij het andere onderwerp zetten we projecten in gang die het robuuster maken. Hieronder de onderwerpen waarop we actief zijn en wat de grootste zorgen van de Waddenvereniging zijn.

Vergroten biodiversiteit voor robuuste Waddenzee

Laat de Waddenzee met rust

Ingesnoerde Wadden

Kwelder

Ruimte voor vogels en mensen

Fotograaf Henk Postma

Help je mee?

Ben jij ook zo dol op het waddengebied? En wil je het daarom beschermen? Wij ook! Samen met zo’n 35.000 wadliefhebbers komen wij op voor de rust, ruimte en ruige natuur van dit bijzondere werelderfgoed. Doe je mee? Je kunt de Waddenvereniging op verschillende manieren steunen, waarbij voorop staat dat elke bijdrage, hoe klein ook, van harte welkom is.

Ik help mee

Swimway in zicht voor herstel visstand

Lauwerkust verbindt zoet en zout

Troebele Waddenzee door baggeren tegengaan

Visserij afgestemd op draagkracht Waddenzee

Impact militaire oefeningen op natuur verminderen

Stop op zoutwinning

Opruimen vuilnisbelt Waddenzee

Schoon water voor zee vol leven

Veilige scheepvaart Wadden

De Waddenzee is vies

Tegengaan klimaatverandering

Vol gas tegen gaswinning

gaswinning waddengebied Wadden

Vissen voor Verbinding

Vismigratierivier voor Blije Vissen

Naar een gezonde Eems

Eems Dollard

Help je mee?

Ben jij ook zo dol op het waddengebied? En wil je het daarom beschermen? Wij ook! Samen met zo’n 35.000 wadliefhebbers komen wij op voor de rust, ruimte en ruige natuur van dit bijzondere werelderfgoed. Doe je mee? Je kunt de Waddenvereniging op verschillende manieren steunen, waarbij voorop staat dat elke bijdrage, hoe klein ook, van harte welkom is.

Ik help mee