Waddengebied

Er valt heel wat te ontdekken in het waddengebied. Van piepklein plankton tot zeehonden. Van duinen tot kwelders. Van eb en vloed tot wandelende eilanden. Wil je meer weten over dit bijzondere gebied, dan zijn hier een aantal ‘vensters’ op de waddennatuur.

Van Den Helder via Duitsland tot het Deense Esbjerg strekt het waddengebied zich uit. Een uniek gebied in de wereld. De Waddenzee is sinds 2009 zelfs UNESCO Werelderfgoed.

Lees verder

Golven, ribbels, geulen, de vele patronen op de Wadden laten zien hoe het landschap onder invloed staat van eb en vloed, van weer en wind en stroming. Die dynamiek bepaalt alles.

Lees verder

Er valt heel wat te zien in het waddengebied, maar waar moet je nu kijken?

Lees verder

Woest, leeg en vol leven. In de Nederlandse Waddenzee liggen maar liefst negen onbewoonde zandplaten en eilanden. Dit zijn de parels van de Wadden, het domein van zeehonden en vogels.

Lees verder

In de dierenwereld gaat het er vaak lawaaiig aan toe. Vogels zingen en roepen, kikkers kwaken en zelfs onder water maken allemaal zeedieren geluiden. Maar waarom doen ze dat?

Lees verder

Twee keer per dag stroomt de Waddenzee vol via geulen en geultjes en twee keer per dag ook weer leeg. Dan vallen de wadplaten droog. Maar hoe ontstaan eb en vloed?

Lees verder

Liefde of lust? Met deze serie verhalen vertellen we over het liefdesleven van een aantal dieren in het waddengebied. Zijn ze trouw of scharrelen ze erop los?

Lees verder

Leven in het slik

Er leven talloze dieren op het wad. Maar sommige houden zich wel goed verborgen. Wormen en schelpdieren bijvoorbeeld, die leven in gangen onder het oppervlak. Andere soorten kun je, als je goed kijkt, juist wel zien.

Kwelders zijn begroeide gebieden buiten de dijken. Bij hoogwater staan ze (deels) onder water, maar bij laagwater komen ze droog te liggen. De planten die er groeien hebben hebben zich aangepast aan hun zoute omgeving.

Lees verder

In Nederland ligt een lange duinenrij die met de dijken voor onze droge voeten zorgt.Terwijl een dijk door mensenhanden wordt gemaakt, ontstaat een duin vanzelf uit een zandophopinkje op het strand.

Lees verder

Kleine diertjes vormen voedsel voor de grotere, en die vallen weer ten prooi aan grote rovers. Ook in de Waddenzee zijn zulke voedselketens verbonden tot een web.

Lees verder

In het waddengebied zijn in voor- en najaar grote vogelzwermen te zien. De Waddenzee is een belangrijke schakel in de vogeltrek.

Lees verder

De grootste wilde bewoner van de Waddenzee is een wateracrobaat met een gevoelige snor. Maar niet om te knuffelen!

Lees verder

Op de grens van land en water leven dieren in extreme omstandigheden.

Lees verder