Bestuur

De Waddenvereniging is een vereniging. Het bestuur is belast met de leiding van de vereniging. Bestuursleden zijn onbezoldigd volgens artikel 15, lid 5 in onze statuten en worden voor een termijn van vier jaar gekozen. Daarna kan men voor nog een termijn van vier jaar herkozen worden. Het bestuur vergadert in de regel 6x per jaar.  In december stelt het bestuur het beleidsplan en de begroting van de vereniging vast. De dagelijkse leiding van de vereniging heeft het bestuur gedelegeerd aan de directie.

Onze bestuursleden

Kim van Nieuwaal

Voorzitter "‘We moeten ‘ons Wad’ zo goed mogelijk willen kennen. Om het te beschermen, om er goed mee te  leven, maar ook om die kennis elders toe te kunnen passen.’ (2e termijn, per ALV 2016.) Huidige functie(s): Strategic Advisor bij Climate Adaptation Services, Director bij Delta Alliance."

‘We moeten ‘ons Wad’ zo goed mogelijk willen kennen. Om het te beschermen, om er goed mee te  leven, maar ook om die kennis elders toe te kunnen passen.’

(2e termijn, per ALV 2016.)

Huidige functie(s): Strategic Advisor bij Climate Adaptation Services, Director bij Delta Alliance.

Eelke Folmer

Vice-voorzitter "‘De Waddenzee is het mooiste en interessantste natuurgebied van Nederland en het verdient de best mogelijke bescherming op basis van feiten en zo helder mogelijk begrip.’ (2e termijn, per ALV 2016) Huidige functie(s): Senior Research Scientist bij Ecospace Ecological Research Consultancy,  Founding partner bij Aeria, Board member Friese Milieufederatie."

‘De Waddenzee is het mooiste en interessantste natuurgebied van Nederland en het verdient de best mogelijke bescherming op basis van feiten en zo helder mogelijk begrip.’

(2e termijn, per ALV 2016)

Huidige functie(s): Senior Research Scientist bij Ecospace Ecological Research Consultancy,  Founding partner bij Aeria, Board member Friese Milieufederatie.

Jelle ter Laak

Penningmeester "  (1e termijn, per ledenraad 2022) Huidige functie: Director Investment Operations & IT at Constanter Investment Office"

 

(1e termijn, per ledenraad 2022)

Huidige functie: Director Investment Operations & IT at Constanter Investment Office

Saskia Hamminga-Roest

Algemeen lid "‘Het waddengebied is voor mij het mooiste en meest bijzondere natuurgebied van Nederland. Al van kinds af aan bezoek ik de eilanden en is mijn liefde voor het Wad gegroeid. Ik kan enorm genieten van de rust, de weidsheid en de natuur. Dit unieke gebied is kwetsbaar en moet beschermd, behouden en beheerd worden. Het is voor mij een voorrecht om vanuit mijn rol als bestuurslid een bijdrage te leveren aan de bescherming van het unieke Waddengebied en ervoor te zorgen dat het de aandacht krijgt die het verdient.’ (1e termijn, per ledenraad 2022) Huidige functie: Marketing en Communicatie Manager bij SeniorWeb"

‘Het waddengebied is voor mij het mooiste en meest bijzondere natuurgebied van Nederland. Al van kinds af aan bezoek ik de eilanden en is mijn liefde voor het Wad gegroeid. Ik kan enorm genieten van de rust, de weidsheid en de natuur. Dit unieke gebied is kwetsbaar en moet beschermd, behouden en beheerd worden. Het is voor mij een voorrecht om vanuit mijn rol als bestuurslid een bijdrage te leveren aan de bescherming van het unieke Waddengebied en ervoor te zorgen dat het de aandacht krijgt die het verdient.’

(1e termijn, per ledenraad 2022)

Huidige functie: Marketing en Communicatie Manager bij SeniorWeb

Mark van Kruining

Algemeen lid "‘Het waddengebied is verreweg het mooiste en meest dynamische natuurgebied van Nederland. Van de Wadden   genieten zonder het aan te tasten is de kunst. Als je de schoonheid ziet kun je niet anders dan het koesteren. Ik wil   me inzetten voor de Wadden; dat nog generaties lang onze kinderen kunnen genieten.’ (1e termijn, per ledenraad 2019) Huidige functie(s): Beleidsadviseur Waterbeleid bij de Unie van Waterschappen."

‘Het waddengebied is verreweg het mooiste en meest dynamische natuurgebied van Nederland. Van de Wadden   genieten zonder het aan te tasten is de kunst. Als je de schoonheid ziet kun je niet anders dan het koesteren. Ik wil   me inzetten voor de Wadden; dat nog generaties lang onze kinderen kunnen genieten.’

(1e termijn, per ledenraad 2019)

Huidige functie(s): Beleidsadviseur Waterbeleid bij de Unie van Waterschappen.

Barbara Hoogland

Algemeen lid "‘Onze Wadden zijn uniek. De prachtige luchten, de eindeloze zee, de stilte, de donkerste nachten   en de steeds weer verrassende natuur. De puurheid. De Wadden zijn er om te koesteren.’ (1e termijn, per ledenraad 2020) Huidige functie(s): Zelfstandig legal counsel in de media branche"

‘Onze Wadden zijn uniek. De prachtige luchten, de eindeloze zee, de stilte, de donkerste nachten   en de steeds weer verrassende natuur. De puurheid. De Wadden zijn er om te koesteren.’

(1e termijn, per ledenraad 2020)

Huidige functie(s): Zelfstandig legal counsel in de media branche

Taco Stoppels

Algemeen lid "‘Als ik aan het waddengebied denk, denk ik aan een weidse horizon. Aan ongerepte natuur, aan platen,  aan geulen. Ik denk ook aan het duurzame behoud van het gebied en maak mij zorgen over de toekomst. Wat voor een wad hebben wij over twintig jaar? We hebben het zelf in de hand. We beschermen het   gebied met elkaar. Daar staat de Waddenvereniging voor. En daar draag ik graag aan bij.’ (1e termijn, per ledenraad 2019) Huidige functie(s): Rijksambtenaar, Den Haag    "

‘Als ik aan het waddengebied denk, denk ik aan een weidse horizon. Aan ongerepte natuur, aan platen,  aan geulen. Ik denk ook aan het duurzame behoud van het gebied en maak mij zorgen over de toekomst. Wat voor een wad hebben wij over twintig jaar? We hebben het zelf in de hand. We beschermen het   gebied met elkaar. Daar staat de Waddenvereniging voor. En daar draag ik graag aan bij.’

(1e termijn, per ledenraad 2019)

Huidige functie(s): Rijksambtenaar, Den Haag