Laatste nieuws

Betere bescherming Noordzee-kustlandschap Fryslân

Vandaag ondertekenen ruim zestig partijen, waaronder Natuurmonumenten, Waddenvereniging en Friese Milieu Federatie, het Kustpact. Met het Kustpact slaan Rijk, provincies, gemeentes en natuur- en milieuorganisaties de handen ineen voor een betere bescherming van het kustlandschap.  Lees meer >>

Meer nieuws