Doelstelling en kernwaarden

Volgens de statuten

‘De vereniging streeft naar behoud, herstel en goed beheer van natuur, landschap en milieu en van de ecologische en cultuurhistorische waarden van het waddengebied, waaronder begrepen het noordelijk zeekleigebied, en de Noordzee als onvervangbare en unieke natuurgebieden. De vereniging stelt zich tevens ten doel de bevordering van de belangstelling voor deze gebieden. In haar handelen gaat zij uit van het besef, dat de mens onderdeel is van het ecosysteem.’

Kernwaarden

De kernwaarden van onze vereniging zijn:

  • Verbindend

We bereiken het meest voor het gebied door samen te werken met anderen en nóg meer mensen bewust te maken van de waarde en kwetsbaarheid van het gebied. We zijn een vereniging.

  • (Eigen)wijs       

We durven onze eigen koers te kiezen, ook als dat betekent dat we tegen de stroom in moeten zwemmen. We zijn agenda settend en onze liefde voor het wad is leidend in alles wat we doen. We zijn (eigen)wijs met de Waddenzee.

  • Betrouwbaar    

We staan voor onze overtuiging en leden kunnen op ons rekenen. We zijn deskundig en doen wat we beloven.