Jaarverslag 2022

Elk jaar publiceren we ons jaarverslag. Hier vind je het jaarverslag van 2022. Een jaar waarin we hebben gemerkt dat het behouden, beschermen en herstellen van natuur op sommige momenten helaas een lange adem vergt. We zeggen met elkaar dat natuur belangrijk is, maar we handelen er veel te vaak niet naar. Elkaar daarop aanspreken, en ons gedrag aanpassen en als dat niet lukt het voeren van juridische procedures kan soms jaren duren. De overheid werkt traag en het voelt soms alsof we elke vierkante centimeter natuur moeten bevechten. Hoe fijn is het dan om terug te kijken op een jaar waarin we echte, concrete winst voor de natuur van de Waddenzee hebben behaald.

Een aantal resultaten

We halen met het project CleanUpXL 100.000 kilo troep boven water. Dat is honderdduizend kilo aan rotzooi die daar niet hoorde te liggen en er nu definitief weg is. We wachten niet op verzekeraars of overheden om aan de slag te gaan, we doen het zelf wel!

Mede door onze inzet wordt weer een gebied in de Waddenzee gesloten voor mosselzaadvisserij. Hiermee is in totaal 50% van het oorspronkelijke gebied voor mosselzaadvisserij gesloten. In de gesloten gebieden kunnen mosselbanken zich ongestoord ontwikkelen en daar profiteert uiteindelijk het hele ecosysteem van.

Het verzet tegen nieuwe gaswinningen onder de Waddenzee en boven de Waddeneilanden blijft onverminderd groot. We voeren samen met Milieudefensie succesvol campagne tegen Shell. Honderden mensen verzamelen zich op de dijk bij Holwerd voor een protestactie en meer dan 20.000 mensen sturen een SMSje aan Shell met de oproep: boor niet naar gas onder de Wadden. De regering buigt zich nog steeds over een besluit over de nieuwe gaswinningsvergunning bij Ternaard en spreekt ondertussen af dat er vanaf 2035 geen gasboringen meer onder de Waddenzee mogen plaatsvinden.

Binnen project Waddentools Swimway vangen onderzoekers van het project verschillende pasgeboren ruwe haaien in de Waddenzee. De eerste expeditie van de onderzoekers bevestigt het beeld dat de Waddenzee wordt gebruikt als geboortegrond voor de ruwe haai. We halen de landelijke media met dit hoopvolle nieuws voor de ruwe haai, waarmee het wereldwijd slecht is gesteld.

Wil je alles weten?

Download hieronder dan het volledige jaarverslag 2022 van de Waddenvereniging.

Download Jaarverslag 2022