Verstoring

De natuurwaarden van de Wadden zijn er beroerd aan toe, en dat komt onder andere door de grote hoeveelheid verstorende, schadelijke activiteiten die plaatsvinden in het waddengebied. 

Lees verder

Laat de Waddenzee met rust

Troebele Waddenzee door baggeren tegengaan

Visserij afgestemd op draagkracht Waddenzee

Impact militaire oefeningen op natuur verminderen

Stop op zoutwinning

Vol gas tegen gaswinning

gaswinning waddengebied Wadden