Vissen voor Verbinding

Er zijn steeds minder trekvissen in de Waddenzee. Vogels en (zee)zoogdieren hebben daar last van, want zij zijn voor hun voedsel afhankelijk van deze vissen. Wij werken aan een robuuste Waddenzee die tegen een stootje kan. Om dat voor elkaar te krijgen is het belangrijk dat de vispopulaties in de Waddenzee weer toenemen. Daarom doen wij mee aan het baanbrekende project Vissen voor Verbinding.

Vissen voor Verbinding

Een aantal belangrijke vissoorten die in de Waddenzee leven, worden geboren en groeien op in de beken van het Lauwersmeer stroomgebied. De zeeforel is er daar één van. Door de aanleg van dammen, sluizen en gemalen hebben zij op dit moment veel moeite om deze beken te bereiken. Met het project Vissen voor Verbinding nemen wij obstakels voor vissen weg. Zo kunnen ze wél migreren tussen de Waddenzee en de gebieden waar ze paaien en opgroeien.

 

De zeeforel leidt de weg

Van alle trekvissen is de zeeforel het meest veeleisend. Als we de omstandigheden voor de zeeforel weten te verbeteren, zullen andere soorten zoals rivierprik, houting en paling vanzelf volgen. Dat zorgt voor een algehele versterking van de visstand in de Waddenzee. En daar profiteren bijvoorbeeld de lepelaars, aalscholvers, zeehonden en otters ook weer van. Zo helpen we niet maar één enkele soort, maar een heel ecosysteem.

We doen het niet alleen

Wij geloven er in dat je pas écht dingen voor elkaar krijg als je de verbinding met anderen zoekt. Dit project is een unieke samenwerking tussen veel verschillende partijen: Provincie Groningen, Sportvisserij Nederland, Sportvisserij Groningen Drenthe, Sportvisserij Fryslân, Waterschap Noorderzijlvest, Staatsbosbeheer en Hogeschool Van Hall Larenstein. Het project wordt mogelijk gemaakt door het Waddenfonds.

 

Lees meer over Vissen voor Verbinding

vissenvoorverbinding.nl