Vergroten biodiversiteit voor robuuste Waddenzee

Vergroten biodiversiteit voor robuuste Waddenzee

Gezonde, florerende natuur wordt onder andere gekenmerkt door een hoge mate van biodiversiteit. Dit maakt de natuur robuust. De biodiversiteit staat wereldwijd onder druk. Ook in het waddengebied. Daarom is veel van ons werk gericht op het herstellen en vergroten van de biodiversiteit.

Wat is biodiversiteit?

Biodiversiteit is kort voor biologische diversiteit en het zegt iets over hoeveel verscheidenheid er is in de natuur. Je kunt deze diversiteit opdelen in 3 verschillende niveaus; genetische diversiteit, soorten-diversiteit en ecosysteem-diversiteit.

Genetische diversiteit

Dit zijn de verschillen in de erfelijke eigenschappen/genetisch materiaal tussen de individuen van een soort. Het gaat om de variatie binnen de populatie en tussen populaties. Hoe groter de variatie in eigenschappen, des te beter de populatie zich kan aanpassen als de leefomstandigheden veranderen.

Diversiteit van soorten

Dit gaat om de variatie van soorten in een ecosysteem of biosfeer/ de gehele aarde. Wanneer soorten geheel uitsterven, dan spreken we van een ‘globale soorten biodiversiteit afname’. Een afname van soorten-biodiversiteit kan ook lokaal plaatsvinden.

Diversiteit in ecosystemen

Het verlies van één ecosysteem kan zorgen voor een grote afname van de biodiversiteit. Vaak beperkt het zich niet tot de soorten van alleen het verloren ecosysteem, maar ondervinden soorten uit andere ecosystemen ook de negatieve effecten ervan.

Waarom is biodiversiteit belangrijk?

Gezondheid voor ecosystemen
Biodiversiteit speelt een cruciale rol in de gezondheid van ecosystemen. Hoe groter de variatie in wezens die samenwerken in een ecosysteem, hoe groter de capaciteit van dat ecosysteem om schokken te weerstaan en leven te ondersteunen. Het beschermen en ondersteunen van  biodiversiteit is daarom van wezenlijk belang in het beschermen van de planeet en het veiligstellen van ons eigen voortbestaan.

Praktisch belang voor de mens
Een grote biodiversiteit is belangrijk voor de wereld. Het zorgt ervoor dat wij als mensheid uit de natuur kunnen blijven putten om in onze levensbehoeften te voorzien. Denk aan voedselgewassen, vezels voor kleding en grondstoffen voor chemicaliën of medicijnen. Maar denk ook aan ecosystemen als natuurlijke buffer om ons te beschermen tegen overstromingen, of aan de zuivering van regenwater in de duinen tot het schoon genoeg is om te gebruiken als drinkwater. Dit alles lukt alleen als we een veelzijdig en rijk natuurlijk systeem hebben met heel veel verschillende soorten, ecosystemen en genetische diversiteit.

Niet-tastbare voordelen
Daarnaast zijn er grote niet-tastbare voordelen van biodiversiteit. Allerlei onderzoek heeft laten zien dat mensen zich beter voelen en productiever zijn in een groene omgeving. Mensen worden sneller beter als hun ziekenhuiskamer een groen uitzicht heeft. Patiënten met dementie of psychische problemen hebben aantoonbaar profijt van planten en dieren om zich heen. En landschappen geven ons een tastbare link met het verleden, ze helpen ons te ontspannen en te aarden.’ (Wageningen Universiteit & Research)

Hoe zit het met de biodiversiteit in het waddengebied?

De biodiversiteit van de Waddenzee kenmerkt zich niet door een hele grote variatie aan soorten, maar de soorten die er leven zijn speciaal omdat ze zich aan de moeilijke (dynamische) omstandigheden hebben aangepast. Er leven dus soorten die heel specifiek zijn en van die specifieke soorten zijn er grote aantallen te vinden.

Van belang op wereldschaal

Het belang van het Waddensysteem voor de biodiversiteit op aarde is heel belangrijk. Er is een groot voedselaanbod en er zijn veel verschillende leefplekken en habitats aanwezig in de Waddenzee. De Waddenzee heeft daarmee een belangrijke kraamkamer- en kinderkamerfunctie voor verschillende soorten en is het een belangrijk voedselgebied voor vele trekvogels. Stel dat het waddengebied zou verdwijnen of verkleinen door bijvoorbeeld klimaatverandering, dan heeft dat impact op de biodiversiteit van de hele wereld. Daarom spannen wij ons dag in dag uit in om dat te voorkomen!

Wadden van Wereldbelang

Wat doet de Waddenvereniging?

Herstel en vergroten biodiversiteit

Veel van ons werk is gericht op het herstellen en vergroten van de biodiversiteit. Zo herstellen we bijvoorbeeld de verbindingen tussen het zoute water van de Waddenzee en het zoete water van het achterland. Ook doen we onderzoek naar de onderwaternatuur om concrete beheeradviezen te kunnen geven.

De Vismigratierivier wordt een kilometerslange slingerende rivier voor vissen, dwars door de Afsluitdijk. Met de aanleg van de Vismigratierivier wordt een belangrijke schakel in de trekvisroutes hersteld. De Vismigratierivier draagt zo bij aan een betere visstand.

Lees verder

Waddentools Swimway Waddenzee onderzoekt wat de bottlenecks zijn voor vis in de Waddenzee en hoe daar door middel van beheer iets aan gedaan kan worden. Dit doen we door te onderzoeken hoe vissen gebruikmaken van de Waddenzee en soms door te experimenteren met maatregelen en beheer.

Lees verder