De rust, ruimte en ruige natuur van de Wadden zijn uniek in de wereld. Het waddengebied staat ook onder grote druk.

De Waddenzee is van Wereldbelang

Om het waddengebied ook voor de toekomst te kunnen behouden, is het belangrijk dat een groeiende groep Nederlanders zich bewust is van het belang van de Waddenzee en het nodig vindt dat het waddengebied wordt beschermd. Daar zetten wij ons voor in.

 

Wat je lief is, wil je beschermen

De Waddenvereniging draagt de unieke waarden van de Waddenzee daarom actief uit en zet zich in voor kennisvergroting over het gebied. Dit doen we door mensen te informeren, op te leiden en het gebied te laten ervaren. Meer kennis en bewustzijn over het waddengebied, vergroot het draagvlak voor bescherming is onze overtuiging.

Dit doet de Waddenvereniging

De Waddenvereniging biedt activiteiten en excursies aan waarbij we je laten zien hoe bijzonder de Waddennatuur is die om onze bescherming vraagt. Ga mee. Ervaar de kracht én kwetsbaarheid van de Wadden. Word wijs met de Waddenzee. Want: de Wadden hebben je nodig.

Lees verder

Wadlopers in Cuxhaven

Voorlichten

We zijn ons bewust van de druk op het waddengebied door toerisme en realiseren ons dat niet voor iedereen een bezoek aan het gebied vanzelfsprekend is. Ook buiten het waddengebied geven we voorlichting en laten we mensen kennismaken met de unieke Wadden zonder dat ze ernaar hoeven af te reizen.

Scholeksters

Steeds meer organisaties en ondernemers willen deze waarden van het waddengebied actief uitdragen of gebruiken het als inspiratiebron. De Waddenvereniging biedt speciale trainingen aan voor ondernemers. Na de training kunnen ondernemers aan hun gasten overbrengen wat de Waddenzee bijzonder maakt.

Lees verder

Alikruikje

Duurzaam toerisme

Kleinschalig toerisme, gericht op cultuur en natuur, passend bij de te beschermen kernkwaliteiten van het waddengebied, kan positief uitwerken op zowel economie en leefbaarheid als de bescherming van de unieke waarden van het Werelderfgoed Waddenzee. De Waddenvereniging onderschrijft de duurzame toerisme strategie zoals die is opgesteld binnen de trilaterale samenwerking van Nederland, Duitsland en Denemarken rond de bescherming van de Waddenzee.

Duurzaam toerisme strategie
Henk Postma

5x bijzondere Wadden

De Waddenvereniging zet zich in voor de bescherming, het behoud en herstel van de Waddenzee. Het is een van deze laatste plekken in Nederland waar je zoveel rust, ruimte en natuur kunt ervaren. Onmisbaar voor de miljoenen vogels die er elk jaar neerstrijken, maar ook voor mensen.

Allergrootste

Met een oppervlakte van 10.000 km2 is de Waddenzee het grootste aaneengesloten wetland op aarde. De Waddenzee strekt zich uit langs de kust van Nederland, Duitsland en Denemarken.

Waadzee

Op de Waddenzee wisselen eb en vloed elkaar af. Bij laagwater valt bijna de helft van de Waddenzee droog. De Nederlandse naam Waddenzee is dan ook ontstaan omdat je er van tijd tot tijd doorheen kunt lopen of waden.

10.000

In totaal leven in het waddengebied zo’n tienduizend verschillende soorten eencelligen, planten en dieren. Wat ze gemeen hebben is dat ze zich staande weten te houden onder steeds wisselende en extreme omstandigheden.

Voedselrijkdom

De Waddenzee speelt een essentiële rol in de wereldwijde voedselketen. Vogels gebruiken de Waddenzee als wegrestaurant op hun trektochten. Ook voor veel vissen is de Waddenzee een onmisbaar knooppunt in hun levenscyclus.

Landschap

Het open landschap staat in Nederland onder druk. In het waddengebied vind je nog rust, ruimte en duisternis. Geniet jij ook zo van de stilte, de weidsheid, de open horizon en de donkerte van de Wadden?

Unesco Werelderfgoed Waddenzee

Het is nu bijna niet meer voor te stellen, maar 50 jaar geleden waren er vergevorderde plannen om grote delen van de Waddenzee in te polderen. Mede dankzij het sterke verzet van de Waddenvereniging werd dat voorkomen.

Sinds 2009 is de Waddenzee door Unesco aangewezen als Werelderfgoed. Het is het enige natuurgebied in Nederland dat deze bijzondere status heeft. De Waddenzee wordt nu wereldwijd erkend als uniek natuurgebied waarvan het van groot belang wordt geacht om het te behouden.

3x waarom Waddenzee Werelderfgoed
Scholeksters boven het wad
Henk Postma
Marcel van Kammen

Donkerte van de Wadden

Nederland is één van de meest verlichte landen in Europa. Er zijn maar heel weinig plekken waar je nog échte duisternis vindt. In het waddengebied vind je twee Dark Sky parken. Toch staat ook hier de donkerte onder druk. Als er niets gedaan wordt om de duisternis te behouden, is het over 30 jaar nergens in Europa nog mogelijk om de Melkweg te zien.

Door middel van het aanbieden van trainingen, het geven van presentaties en door mensen in het waddengebied en daarbuiten de duisternis te laten ervaren vragen we aandacht voor het belang van het beschermen van deze unieke waarde van de Wadden.

Meer over Dark Sky Wadden

Artikelen over "De Waddenzee is van Wereldbelang" uit ons Waddenmagazine