Nadere onderbouwing vismigratierivier gevraagd

De commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie MER) wil graag nog uitgebreider onderbouwd zien hoe groot de meerwaarde is van de vismigratierivier ten opzichte van bijvoorbeeld visvriendelijk sluisbeheer. Woordvoerder Wouter van der Heij van de Waddenvereniging: “We zijn hier bezig met iets dat wereldwijd ongekend is. Dan is het logisch dat er wat onduidelijkheden blijven, ondanks het feit dat we de afgelopen jaren veel onderzoek hebben gedaan. Met een vismigratierivier zouden trekvissen 24/7 tussen zoet en zout kunnen trekken. Als je bijvoorbeeld naar visvriendelijk sluisbeheer kijkt, dan is dat hooguit 10 tot 15 minuten per dag. Uit de huidige visstand in het IJsselmeer en de Waddenzee blijkt wel dat vissen het onvoldoende voor elkaar krijgen om heen en weer te trekken. Wij denken dat we alle mogelijkheden om vismigratie te verbeteren moeten benutten. Dus visvriendelijk spuien en visvriendelijk sluisbeheer, én een vismigratierivier. Uiteindelijk kun je pas echt meten hoeveel verschil de vismigratierivier maakt als hij er ligt.” De komende tijd zullen de vragen van de commissie MER zo goed mogelijk beantwoord worden door de projectgroep Vismigratierivier van De Nieuwe Afsluitdijk.