Periodiek schenken met belastingvoordeel

Wil je nog meer impact maken voor de natuur van de Wadden en de fiscus een handje laten meehelpen? Dat kan! Periodiek schenken levert voordeel voor jou én voor de natuur op. We leggen je graag uit hoe het precies zit.

Natuurbescherming vergt een lange adem. Daarom zijn we blij met mensen die ons voor langere tijd steunen. Als periodiek schenker kun je op een structurele manier bijdragen aan de duurzame bescherming van de Wadden. Als bijkomend voordeel kun je je bijdrage aftrekken van de inkomstenbelasting. Afhankelijk van de hoogte van je inkomen, ontvang je tot 40% van je gift terug van de Belastingdienst.

De schenking moet aan een aantal eisen voldoen:

  • de gift wordt voor 5 jaar of langer vastgelegd;
  • de gift bestaat elk jaar uit hetzelfde bedrag;

 

Duurzaam geven

Wij zijn blij dat we minimaal 5 jaar op je steun kunnen rekenen. Dat maakt dat we langdurige, complexe projecten kunnen financieren. Je kunt als schenker zelf kiezen of je jaarlijks of per maand doneert.

Een periodieke gift is volledig aftrekbaar van de inkomstenbelasting. De hoogte van de teruggave verschilt per situatie en kan wel oplopen tot 40%. Met de rekenmodule kun je gemakkelijk zien wat een gift aan de Waddenvereniging je netto kost.

Lees verder

De Waddenvereniging heeft de ANBI status en daarom kunnen donateurs gebruikmaken van fiscale voordelen. De Waddenvereniging staat geregistreerd onder haar officiële naam, Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee onder fiscaal nummer 002662504.

Lees verder

Aanmelden als periodiek schenker

  1. Vul de overeenkomst periodieke gift in. Er zijn twee formulieren nodig, een exemplaar voor u als schenker en een exemplaar voor de Waddenvereniging. U kunt een gedeelte van de overeenkomst al online invullen. Wij kunnen u deze papieren uiteraard ook per post toesturen. Neem daarvoor contact op met onze ledenservice.
  2. Stuur beide exemplaren van de door u ingevulde en getekende overeenkomst in een envelop zonder postzegel naar de Waddenvereniging, Antwoordnummer 90, 8800 XT in Harlingen. De Waddenvereniging vult op beide overeenkomsten de ontbrekende gegevens in en tekent deze.
  3. De Waddenvereniging stuurt één getekend exemplaar van de overeenkomst aan u retour. Bewaar dit exemplaar van de getekende overeenkomst voor uw administratie om eventueel aan de Belastingdienst te kunnen overleggen. 

 

 

Over de betaling
Let er bij de eerste betaling in het eerste kalenderjaar op, dat je deze doet na de ingangsdatum van de overeenkomst. Voor de Belastingdienst tellen giften vóór de ingangsdatum niet mee als periodieke gift.

Beëindiging van de overeenkomst
Na 5 jaar kun je de overeenkomst opzeggen. Bij overlijden, werkloosheid of arbeidsongeschiktheid kan dat ook al eerder.

Contact
Onze collega’s van de servicedesk helpen je graag bij vragen over periodiek schenken. Neem contact op met Fints Mollema of Miranda Bolten via 0517 493 693.