Wadden vanaf de vaste wal

De Wadden zijn méér dan de eilanden. Op de rand van land en water aan de vastewal zie je hetzelfde oorspronkelijke landschap, vind je dezelfde rijkdom aan dieren en planten en voel je dezelfde dynamiek van wind en water. Geniet met journaliste Annemarie Bergfeld vanuit je huiskamer van vijf plekken voor het betere waddengevoel.

Bij Wieringen begint de Waddenzee. Op Wieringen begint ook het waddengevoel. De zoute geur van het wad is er al voor de laatste heuvel naar zee genomen is. Het hooggelegen Wieringen is een heel ander stukje Noord-Holland dan de rest van de provincie. Tot de inpoldering van de Wieringermeer in 1930

Lees verder

Bij Hallum liggen de breedste kwelders van de Nederlandse kust. Het Noarderleech tussen Zwarte Haan en Holwerd is 4200 hectare groot. Alles wat je in het waddengebied aan vogels mag verwachten, kun je hier tegenkomen. De zeedijk is lang en recht en vooral hóóg. Schapen houden het gras kort.

Lees verder

De krachten van de Waddenzee zijn in Wierum nog altijd af te lezen aan de kerk. Natuurlijk werd hij ooit in het midden van het dorp gebouwd. Maar opeenvolgende overstromingen trokken alle huizen ten noordoosten van de kerk de zee in. Nu leunt hij haast tegen de dijk.

Lees verder

Het jongste land van Groningen ligt buitendijks. Dat is de kwelder, en die is nu voor de natuur. Voordat de monniken rond de 11e eeuw met het aanleggen van dijken begonnen, zag heel Noord-Groningen er zo uit: groen land met geulen en kreekjes en planten als zeekraal, zeealsem en schorrekruid die zo

Lees verder

Nergens zit je met je neus zo dicht op zeehonden als achter de zeehondenkijkwand op de zeedijk in Termunten bij de Punt van Reide. Bij hoogwater liggen ze pal tegen de dijk aan. De flauwe oevers naast de slenk die vissen toegang geeft tot de brakwaterplas in de polder zijn ideaal voor ze. Honderden

Lees verder