Nationale Postcodeloterij

Sinds 1997 is de Waddenvereniging een van de beneficiënten van de Nationale Postcode Loterij, Nederlands grootste goededoelenloterij. Een groot deel van de inleg van de verkochte loten wordt verdeeld over meer dan honderd goede doelen, die zich inzetten voor een groene en duurzame wereld. 

Jaarlijks ontvangt de Waddenvereniging van de Nationale Postcode Loterij een financiële bijdrage van € 500.000. Dit vrij te besteden geld is van groot belang voor de vereniging en daarmee voor de Wadden. Wij gebruiken de bijdrage om te werken aan de oplossingen voor de 10 grootste zorgen voor het waddengebied. Zo zetten we ons bijvoorbeeld in voor veiliger scheepvaart, verzetten we ons tegen gas- en zoutwinning op de Wadden en proberen we de onderwaternatuur van de Waddenzee weer rijk en robuust te maken. Dit alles doen we met de wetenschap dat klimaatverandering van grote invloed zal zijn op het gebied.
Lees alle zorgen én wat we doen om ze op te lossen op www.waddenvereniging.nl/tiengrootstezorgen.

Henk Postma

Extra bijdragen voor bijzondere projecten

Naast de jaarlijkse bijdrage hebben wij voor een aantal projecten extra financiering gekregen. Zo kunnen wij nog meer voor de Wadden betekenen!

  • In 2013 ontving de Waddenvereniging ruim 2 miljoen euro om de Vismigratierivier te gaan realiseren. De Vismigratierivier wordt een kilometerslange slingerende rivier voor vissen, dwars door de Afsluitdijk. Allerlei soorten trekvissen kunnen straks weer vrij heen en weer zwemmen tussen de Waddenzee en het IJsselmeer. De Vismigratierivier draagt zo bij aan een betere visstand. Niet alleen zullen vispopulaties zich zo hopelijk kunnen herstellen, óók dieren die vissen eten profiteren mee. De Vismigratierivier wordt aangelegd bij Kornwerderzand.
  • In 2018 volgde een extra bedrag van ruim 5 miljoen euro om de Vismigratierivier te verlengen.
  • In 2021 kreeg de Waddenvereniging bijna 2 miljoen euro voor het project CleanUpXL. Samen met projectpartner Stichting De Noordzee halen we 800.000 kilo troep uit de Wadden- en Noordzee. De ramp met de MSC Zoë in 2019 was de directe aanleding voor dit project.

Over de Nationale Postcodeloterij

In totaal spelen er 3 miljoen Nederlanders mee met de Nationale Postcode Loterij. Zij maken maandelijks kans op honderdduizenden prijzen en tegelijkertijd steunen de deelnemers goede doelen. Tenminste 40% van de opbrengst van de loten is namelijk bestemd voor de ruim 100 goede doelen organisaties die de Postcode Loterij steunt. Sinds de oprichting heeft de loterij in totaal maar liefst 6,5 miljard euro aan mens en natuur gegeven. Veel dank aan alle deelnemers van de Postcodeloterij die op deze manier de natuur van de Wadden steunen!

Trekvis door de Afsluitdijk

De Waddenvereniging ontving in 2013 een cheque van twee miljoen euro als bijdrage in de realisatie van de plannen voor een doorgang voor vissen door de Afsluitdijk. De plannen werden ontwikkeld in samenwerking met meerdere partners. Inmiddels hebben ook overheden het plan omarmd en is het zeker dat deze vismigratierivier er komt. Lees hier meerover het project.

Nederlandse natuur in beeld

Met andere organisaties profiteert de Waddenvereniging van een project dat in 2010 met geld van de Nationale Postcode Loterij werd opgezet: gespecialiseerde natuurfilmers trekken er op uit om soorten en landschappen op video in beeld te brengen. Het materiaal kan op allerlei manieren ingezet worden door de organisaties. Kijk op deze website voor de natuurbeelden.