Mijnbouw Waddenzee alleen met schuine boring nog mogelijk

Vandaag stemde de Eerste Kamer in met een nieuwe Nederlandse Mijnbouwwet. Met de aanname van deze wet wordt de winning van aardgas en andere delfstoffen aan strengere regels gebonden. De Waddenvereniging ziet de wet als een stap in de goede richting om energietransitie te stimuleren en af te zien van het aanboren van de laatste beetjes fossiele energie. Arjan Berkhuysen, directeur van de Waddenvereniging: ‘We hopen dat mijnbouwbedrijven als Tulip Oil, Vermillion, Engie en NAM hierdoor hun plannen voor gaswinning bij Terschelling, Harlingen, Schiermonnikoog en Ternaard staken.’

Samen met bewoners van Terschelling en Schiermonnikoog voerde de Waddenvereniging actie om betere bescherming van de kwetsbare waddennatuur in de mijnbouwwet op te nemen. Met resultaat. Een meerderheid van de Tweede Kamer keerde zich tegen nieuwe gasboringen in of nabij de Waddenzee. Een amendement om dit via de mijnbouwwet te regelen, werd echter niet aangenomen. Wel zijn de regels over mijnbouw in kwetsbare natuurgebieden als de Waddenzee veel strenger geworden. 

Tevreden met resultaat
Met de nieuwe wet is het alleen via een schuine boring nog mogelijk om gas te winnen onder het Werelderfgoed Waddenzee, mits de natuurwaarden geen schade ondervinden. De Waddenvereniging is tevreden met het behaalde resultaat. ‘De oude wet regelde alleen dingen die in het belang waren voor de mijnbouwbedrijven zelf. Met deze nieuwe wet is niet alleen de natuur beter beschermd, maar ook de mensen die last hebben van de gevolgen van mijnbouw,’ aldus Berkhuysen.

Totdat alle nieuwe gaswinningsplannen in het waddengebied definitief van de baan zijn, blijft de Waddenvereniging zich verzetten. Berkhuysen: ‘Het grootste gevaar voor het waddengebied en onze veiligheid is de versnelde zeespiegelstijging. Nu nog gas winnen in kwetsbare natuurgebieden zoals het Werelderfgoed Waddenzee is volstrekt onlogisch.’ Via de website geeftegengas.nl kan iedereen tegengas geven.