13 finalisten voor de Wadden Award 2016

Spooknetten omvormen tot fashion, een filter in de Rijn, wonen in afval of een plastic sucker. Acht van de in totaal dertien finalisten van de wedstrijd ‘Werelderfgoed moet beter – Jouw idee voor de Waddenzee’ hebben een plan ingediend om het plastic afvalprobleem in de Waddenzee op te lossen. Op 25 juni is de finaledag van de wedstrijd en kiezen het publiek en de jury onder voorzitterschap van Koosje Spitz van de Nationale UNESCO Commissie een winnaar van de Wadden Award 2016. De finale is in het weekend van 25 en 26 juni waarin wordt gevierd dat de Waddenzee zeven jaar UNESCO Werelderfgoed is.

Met het insturen van de ideeën lieten de deelnemers aan beleidsmakers en beheerders weten dat het beter kan en moet met het Werelderfgoed Waddenzee. Er konden ideeën worden ingestuurd in de categorieën planten en dieren, landschap en dynamiek, milieu, beleid en beheer of anders. De inzendingen kwamen uit alle windstreken: jong en oud, eilandbewoners en vissers, ondernemers en scholieren. Er werd veel gestemd. Van de tien door het publiek verkozen ideeën gaan er zeven over plastic afval. De overige drie gaan over het beleven van het Werelderfgoed Waddenzee. De oplossingen variëren dan van een online platform tot meeneemkaart en excursie voor en door kinderen. Om ook kwalitatief goede ideeën die minder goed liggen bij een groot publiek een kans te geven, had de
jury de mogelijkheid om wildcards uit te delen. Na beraad werd besloten dat nog eens drie ideeën een wildcard hebben verdiend en ook mogen deelnemen aan de finale op 25 juni.

De Waddenvereniging nodigt iedereen op uit om te komen op de spetterende finaledag op 25 juni. Op die dag worden de ideeën gepitcht en kiest zowel de jury als het aanwezige publiek welke twee finalisten een Award hebben verdiend. Daarnaast is er een WADex lezing, en vertellen kinderboekenschrijver Thomas Leerink, theatermaakster en zeiler Nienke Dijkstra en ondernemer André Seinen wat hen inspireert om het Werelderfgoed Waddenzee beter te maken. De finale wordt gehouden in Neushoorn, Ruiterskwartier 41, Leeuwarden. Deelname, inclusief lunch, is kosteloos. Wel wordt gevraagd om je in te schrijven via de website jouwideevoordewaddenzee.nl.

Eind april schreef de Waddenvereniging de wedstrijd uit om ideeën in voor verbetering van natuur en landschap van het wad. Uit de evaluatie van het overheidsbeleid van de afgelopen 10 jaar blijkt dat het niet gelukt is de natuur te versterken. Ook is het niet gelukt het open landschap te beschermen. ‘De Waddenzee is van iedereen en met z’n allen kunnen we ervoor zorgen dat het goed gaat met het enige natuurlijke Werelderfgoed van Nederland’, aldus Ester Kuppen van de Waddenvereniging. ‘Met deze ideeën willen we beleidsmakers en beheerders laten zien dat het wél kan’. Alle ingezonden ideeën worden gebruikt om beleidsmakers en/of beheerders op te roepen werk te maken van een betere Waddenzee. Dit jaar lopen er namelijk verschillende discussies over hoe het beleid en beheer van de Waddenzee er in de toekomst uit moet komen te zien.