Nieuwe visvriendelijke sluisdeuren in Lauwersoog

Maar liefst een week duurde de klus, maar inmiddels heeft de Robbengatsluis splinternieuwe sluisdeuren. De oude houten deuren uit 1969 waren nodig aan vervanging toe en hebben plaats gemaakt voor stalen deuren. Van de moderne sluisdeuren profiteert niet alleen de scheepsvaart, maar ook vissen hebben er profijt van.

Makkelijk migreren

De Robbengatsluis is de vaarverbinding tussen de Waddenzee en het Lauwersmeer. In de afgelopen 60 jaar konden vissen alleen van de Waddenzee naar het Lauwersmeer zwemmen wanneer de sluisdeuren open gingen om een schip te verplaatsten. In de nieuwe sluisdeuren bevinden zich rinketten, een mechanisme waardoor water in en uit de sluis kan stromen zonder dat de sluisdeuren open hoeven. De rinketten kunnen worden geopend gedurende de in- en uittrek van vis. Dit wordt ook wel visvriendelijk sluisbeheer genoemd. Op deze manier kunnen vissen vaker van de Waddenzee het Lauwersmeer op zwemmen en andersom.

 

Met het ritme van de vis

Met name trekvissen (zoals zeeforel, paling & stekelbaars) profiteren van de vismigratievoorziening in de nieuwe sluisdeuren. Voor deze vissoorten is het vooral belangrijk om in het voorjaar en het najaar gemakkelijk te kunnen migreren. Volwassen vissen zwemmen dan van het zoute Waddenzee water naar het zoete Lauwersmeer, waar ze hun eitjes leggen. Om deze migratie te vergemakkelijken, staan de rinketten voornamelijk in het voor- en najaar open. Een lokstroom, zoetwaterstroom, aan de Waddenzee kant van de sluis trekt de vissen aan. Zo kan de vis de doorgang in de sluis goed vinden.

 

Monitoren

Het is belangrijk om te weten of en wanneer vissen gebruik maken van de vismigratievoorziening in de sluis. Om dit te onderzoeken is een antenne op de sluis geplaatst. Vissen die voorzien zijn van een zender, worden door deze antenne geregistreerd. Zo kunnen onderzoekers zien welke vissoorten de sluis passeren.

Maatregelen

De werkzaamheden aan de Robbengatsluis zijn vanuit het project Vissen voor Verbinding uitgevoerd door de Provincie Groningen en Hogeschool van Hall Larenstein. Er worden nog veel meer maatregelen getroffen om vissen beter te kunnen laten migreren tussen Waddenzee en achterland. Hier lees je er meer over.

 

Vissen voor Verbinding

Wij werken als Waddenvereniging aan een robuuste Waddenzee die tegen een stootje kan. Om dat voor elkaar te krijgen is het belangrijk dat de vispopulaties in de Waddenzee weer toenemen. Daarom doen wij mee aan het baanbrekende project Vissen voor Verbinding.

 

Het project Vissen voor Verbinding wordt financieel mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Waddenfonds