Vissen tellen! Waarom er meer kennis over vis nodig is

Meer dan 100 kilo aan vis, stuk voor stuk tellen, meten en wegen. Biologen van de Waddenvereniging deden dat vorige week tijdens de laatste visstandmeting van dit jaar in het Eems-Dollard estuarium. Waarom zou je dat doen? En waarom juist daar?

Vis is een belangrijke graadmeter voor de conditie van de Waddenzee. Hoe meer verschillende soorten vis, hoe beter het met het systeem gesteld is. We weten op dit moment door metingen in bestaande fuiken, dat de visstand de afgelopen decennia is afgenomen. Maar we hebben meer kennis en inzicht nodig dan dat. Bijvoorbeeld over welke vis wanneer op welke plek in de Waddenzee aanwezig is. De metingen die in opdracht van de Waddenvereniging in de Eems worden gedaan zijn hiertoe een eerste aanzet.

 

Vis is ondergeschoven kindje

Naar vogels wordt al jaren intensief onderzoek gedaan. We weten welke soorten de Waddenzee op welke manier gebruiken en wanneer ze hier ongeveer zijn. Over vissen is veel minder bekend, terwijl ze een net zo belangrijke schakel in het voedselweb vormen. De Waddenvereniging pleit daarom voor meer onderzoek en een zelfde soort benadering voor vis als voor vogels. Als we beter in kaart hebben op welk moment in hun leven vissen de Waddenzee gebruiken, dan kunnen we veel betere maatregelen treffen om de vissen verder te helpen. Daar profiteert uiteindelijk de hele onderwaternatuur van de Waddenzee van.

Terug naar de Eems

De onderzoeken die we op de Eems verrichten laten zien hoe de visstand gedurende het jaar wijzigt en hoe goed de bestaande monitoring dat registreert. Dat doen we juist in het Eems-Dollard gebied omdat over dit deel van het waddengebied al jaren grote zorgen bestaan.

De meting van afgelopen vrijdag was de zevende van dit jaar. Tijdens de monitoring werd gebruik gemaakt van twee verschillende technieken (daar leest u alles over in het meest recente WADDENmagazine). De meting van afgelopen vrijdag liet veel wijting en spiering zien. Wat dat concreet betekent kunnen we nog niet zeggen. De resultaten worden door de Rijksuniversiteit Groningen naast de andere metingen van dit jaar geplaatst en geanalyseerd. In januari 2020 verwachten we de resultaten te kunnen delen.

 

Meer weten?

>> Meer over de Swimway benadering van vis 

>> Waarom we ons zorgen maken over de Eems

>> ‘Vissen in troebel water’ in WADDENmagazine