Swimway Waddenzee

Het gaat niet goed met de visstand van de Waddenzee, terwijl vis een belangrijke bouwsteen is voor veel ander leven. Met goede beheer- en herstelmaatregelen kunnen we daar verandering in brengen. Waddentools Swimway Waddenzee is een meerjarig onderzoeksproject waarmee we meer inzicht krijgen in welke maatregelen tot herstel van de visstand kunnen leiden.

 

De Waddenzee centraal in het leven van vissen

Ruim 100 vissoorten maken in hun leven gebruik van de Waddenzee. De hoeveelheid vis wisselt sterk door het jaar heen. Vissen zijn er op verschillende momenten en om uiteenlopende redenen. Sommige vissoorten, zoals zeebaars, zijn er alleen in de warme maanden. Anderen, zoals schar, vind je er juist in de koude maanden. Schol, tong en haring gebruiken de Waddenzee vooral in de eerste maanden van hun leven. Wat ze allemaal met elkaar gemeen hebben is dat de Waddenzee een onmisbare schakel is tijdens hun leven.

 

Schakelfunctie aangetast

Dat het nu niet goed gaat met de vissen, komt doordat de schakelfunctie van de Waddenzee zwaar is aangetast. Mensen hebben daarin een grote rol gespeeld. We hebben dijken en dammen aangelegd waardoor de trekroute van vis is doorgesneden. Ook zandsuppleties, baggerwerkzaamheden, geïntensiveerde visserij en stijgende zeewatertemperaturen onder invloed van klimaatverandering hebben invloed op de visstand van de Waddenzee. Hoe groot die invloed is en wat de mechanismen zijn, is vaak niet goed duidelijk.

 

Van flyway naar swimway

Het natuurbeleid en -beheer van de Waddenzee was tot nu toe voornamelijk gericht op vogels. Er is daardoor veel kennis opgebouwd over wat van belang is voor welke vogelsoort en wanneer tijdens hun leven. Zo’n aanpak noem je een levenscyclusbenadering. Wat we weten is dat de Waddenzee – net als voor trekvogels – een belangrijk knooppunt is voor vissen. Het Waddentools Swimway Waddenzee project wil daarom op een vergelijkbare manier als bij trekvogels met voorstellen komen voor goed beheer.

 

Al doende leren

Door het uitvoeren van pilots verkennen we al doende hoe de functie van de Waddenzee voor vis kan worden versterkt. Daarnaast brengen we ook in beeld welke natuur- en verduurzamingsmaatregelen uit het verleden positief hebben uitgepakt voor de kinderkamer- en schakelfunctie van de Waddenzee voor vis. Met die kennis in handen, kunnen we werken aan een rijke en complete visstand in de Waddenzee. Via de vis zullen dieren die vis eten profiteren van de genomen maatregelen.

 Wat willen we bereiken?

  • De levenscyclus van vissoorten in de Waddenzee doorgronden (swimway)
  • Knelpunten in de levenscyclus van vissoorten identificeren
  • De effecten van bestaande natuurherstel- en beschermingsmaatregelen op de visstand toetsen
  • Met die kennis verschillende beheermaatregelen testen
  • Op deze manier de kinderkamer- en schakelfunctie van de Waddenzee voor vis herstellen

Wat gaat er gebeuren?

 

In het project Waddentools Swimway Waddenzee staan vijf vragen centraal over het gebruik van de Waddenzee door vis: 

  • Wat betekenen de randen van het wad voor vis?
  • Wat betekenen schelpdierbanken voor vis?
  • Hoe gebruiken schoolvormende vissen de Waddenzee?
  • Hoe gebruiken grote vissen de Waddenzee?
  • Hoe geven we vis in de Waddenzee een beter toekomstperspectief? 
Vijf promovendi geven in hun onderzoeksperiode antwoord op deze vragen. 

Samen sterk

Wij geloven dat je pas écht dingen voor elkaar krijgt als je de verbinding met anderen zoekt. Het project Waddentools Swimway Waddenzee is een initiatief van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ), Rijksuniversiteit Groningen (RUG), Wageningen Marine Research (WMR) en de Waddenvereniging. Daarnaast zijn Rijkswaterstaat en Sportvisserij Nederland bij het project betrokken. Ook zijn verschillende terreinbeherende (natuur)organisaties betrokken bij de uitvoering van het project en wordt de samenwerking met beroepsvissers op de Waddenzee gezocht. Het Waddenfonds, het ministerie van LNV en de Provincies Groningen, Fryslân en Noord-Holland maken het project financieel mogelijk. Het Swimway project maakt deel uit van het overkoepelende Waddentools project. 

 

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op deze website

 

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor een maandelijkse update via WADDEN nieuws of volg ons op Twitter.

 

Steun ons werk!

De zorgen die wij delen zijn complex en niet eenvoudig op te lossen. Natuurlijk kun je zelf helpen door bewust te reizen, korter douchen en/of minder vlees eten. Als ook het gebied niet te vervuilen, rekening te houden met de natuur tijdens het recreëren en zo min mogelijk bij te dragen aan de opwarming van de aarde. Maar we kunnen pas écht een verschil maken door ons te verenigen als grootste groep wadliefhebbers van Nederland. Zo kunnen we (politieke) druk uitoefenen en projecten realiseren die de natuur te beschermen en verbeteren. Steun ons werk. Alvast bedankt.

 

Donatie   Lid worden 

 

Gerelateerd nieuws