Waddenvereniging doet hartenkreet in Tweede Kamer

‘Wees lief voor de Wadden.’ Die hartenkreet doet Lutz Jacobi op donderdag 17 februari als directeur van de Waddenvereniging aan de Tweede Kamer. Dat doet ze niet alleen namens de Waddenvereniging, maar ook namens alle mensen die van de Wadden houden. Jacobi is als expert uitgenodigd in Den Haag om te vertellen wat er moet gebeuren om de natuur van de Waddenzee weer op één te zetten. De toegezegde twee minuten spreektijd is daarvoor ruim voldoende. Oplossingen zijn er namelijk al, het is een kwestie van doen.

 

Simpel stappenplan

De Waddenvereniging presenteert 3 simpele stappen die een groot verschil maken voor de Wadden:

  1. Stop schadelijke activiteiten

    Denk aan gas- en zoutwinning, militaire oefeningen, lozing van vervuilende stoffen en gevaarlijke scheepvaart. Stop met alles wat schade toebrengt aan de natuur van de Waddenzee.

  2. Laat de natuur met rust

    Laat de natuur haar gang gaan, zonder dat daar menselijke activiteit bij komt kijken. Sluit 30% van de gebieden van de Waddenzee en durf niets te doen.  

  3. Geef ruimte aan de zee

    Waar zout en zoet water elkaar ontmoeten ontstaat een ongelooflijke rijkdom aan plant- en diersoorten. Herstel die verbindingen. En geef de Waddenzee meer ruimte om de stijgende zeespiegel op te vangen.

Hartenkreten voor de Wadden

De Waddenzee is het grootste getijdensysteem ter wereld. Vanwege de wereldwijd unieke, geologische en ecologische waarden staat de Waddenzee sinds 2009 op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Niet alleen voor de biodiversiteit op wereldschaal, maar ook voor mensen van over de hele wereld zijn de Wadden onmisbaar. Daarom kan iedereen vanaf Valentijnsdag, 14 februari, zijn of haar hartenkreet delen voor de Wadden via www.waddenvereniging.nl/hartenkreet.

Natuur op 1

De Waddenvereniging dringt er al jarenlang op aan dat de natuur voorop moet staan bij alle besluiten die over de Waddenzee gaan. Het eerstvolgende besluit dat op korte termijn verschil gaat maken, gaat over de nieuwe voorgenomen gaswinning onder de Waddenzee bij Ternaard.
Voor de Waddenvereniging is het duidelijk. De natuur moet op 1 en dat doen we pas echt als we nú beginnen met stappen zetten.