Te gast bij Maritieme verzekeraars in Duitsland

Op 13 juni mocht Ellen Kuipers, projectleider van project CleanUpXL, op uitnodiging van de Algemene Vereniging van de Duitse verzekeringsbranche, hun symposium openen in Dresden. Dat deed zij met een verhaal over de gevolgen van containerverlies in de Waddenzee. Maritieme verzekeraars – zo weten wij inmiddels – willen ook graag het containerverlies beperken en hebben hierover ten tijde van de MSC ZOE ramp een stevig discussion paper geschreven.

Ook verzekeraars!
Het is interessant om te ontdekken dat wij niet de enigen zijn die echt lessen willen leren om de scheepvaart veiliger te maken. Zo ook de verzekeraars. Zij verzekeren het schip zelf, de lading van het schip of beide. Daarmee hebben zij er zeker belang bij dat de containers aan boord blijven. Daar zetten ze zich op hun eigen manier voor in. Onder andere door deelname aan het TopTier | MARIN project, waarin wordt onderzocht waardoor containers overboord raken. Over de resultaten van dit onderzoek werden ook zeer interessante presentaties gehouden.

Puzzelstukjes
Doordat de ramp met de MSC ZOE bij de Waddenvereniging voor de deur gebeurde, zijn wij vanaf het begin bij deze ramp betrokken. Wij kunnen dan ook als geen ander over de gevolgen van containerverlies vertellen. Over wat het met ons heeft gedaan en hoe we deze emoties hebben omgezet in ons project. Wij halen afval uit zee met bergers en duikers en proberen hiermee de ramp met de MSC ZOE levend te houden, de lessen te leren en daarover te vertellen en velen te betrekken. Niemand heeft deze ramp gewild, maar we hebben er allemaal mee te maken omdat 90% van al onze spullen in huis met containers zijn aangevoerd. En: we hebben allemaal een deel van de oplossing in handen. Door deze delen als een puzzel te leggen, versterken we elkaar als geheel en kunnen we tot veiligere scheepvaart en uiteindelijk tot schonere zeeën komen.