Besluit stoppen mijnbouw Waddenzee ter inzage

Op 14 juli  is een aanpassing in het Mijnbouwbesluit ter inzage gelegd. Het gaat om een aanpassing waarin staat dat er geen nieuwe aanvragen voor gaswinning onder de Waddenzee meer in behandeling genomen worden.

Wat houdt de aanpassing in?
De aanpassing volgt uit het coalitieakkoord en houdt in dat er geen nieuwe vergunningen meer worden afgegeven voor het opsporen en winnen van delfstoffen onder de Waddenzee. Ook zoutwinning valt onder deze maatregel. Voor bestaande winningen zou het betekenen dat er geen uitbreiding van de productie meer mogelijk is.

Internetconsultatie
Volgens de oorspronkelijke planning moet de aanpassing van het Mijnbouwbesluit in oktober naar de Raad van State voor advies. Voor die tijd heeft Staatssecretaris Vijlbrief een internetconsultatie ingesteld waar iedereen reactie kan geven op het ontwerpbesluit.

Wat betekent dit voor het gasveld bij Ternaard?
Voor het besluit rondom het gasveld in de Waddenzee boven Ternaard heeft de aanpassing in het Mijnbouwbesluit helaas geen consequenties. Die procedure wordt nog volgens de ‘oude’ regels afgewikkeld. Vreemd vinden wij, want juist met de aanpassing op het Mijnbouwbesluit wordt duidelijk dat ook de regering vindt dat delfstofwinning onder de Waddenzee niet langer wenselijk is.

Reageren? [update 30/8]
Wie zelf wilde reageren op de internetconsultatie kon dat doen tot 25 augustus doen via deze website.  Ook de Waddenvereniging heeft een zienswijze ingediend.