eDNA onderzoek Waddenzee

Op vrijdag 21 april hebben we in opdracht van VN-organisatie UNESCO samen met een aantal periodieke schenkers van de Waddenvereniging onderzoek gedaan naar de aanwezigheid en populatiegrootte van vissoorten in de Waddenzee. We gebruiken hiervoor een techniek die nog niet eerder voor dit doel op de Waddenzee is toegepast: eDNA. De Waddenzee is één van de 25 Werelderfgoedgebieden wereldwijd waar het onderzoek plaatsvindt.

Laatste Quality Status Report: amper tekenen van herstel vis in de Waddenzee

In de afgelopen decennia is de hoeveelheid vis in de Waddenzee sterk afgenomen. De nieuwste versie van het ‘Wadden Sea Quality Status Report’ van 9 september 2022 sluit aan bij dat verontrustende beeld. Van alle vissoorten in de Waddenzee, laat slechts een enkeling een teken van herstel zien in de afgelopen jaren. Voor de meeste soorten blijven de aantallen laag of nemen nog altijd af. Daarnaast blijkt uit het rapport dat er niet genoeg monitoring plaatsvindt van vis in de Waddenzee.

 

Doel van het onderzoek

Met het onderzoek probeert UNESCO een beeld te krijgen van de biodiversiteit onder water in 25 van haar zeeparken. Daarnaast moet het onderzoek kennis opleveren over de impact van klimaatverandering op de verspreidingspatronen van zeeleven in de verschillende mariene Werelderfgoedgebieden.

 

Hoe werkt eDNA?

Met Environmental DNA (kortweg eDNA) kan bepaald worden of in het water een bepaalde soort leeft, zonder die soort ook maar te zien. Dat komt doordat alle dieren er DNA-sporen achterlaten door verloren huidschilvers, urine of ontlasting. Een watermonster met hierin deze DNA-sporen wordt gefilterd en het opgevangen DNA wordt in een laboratorium vermeerderd met behulp van de PCR-methode, ook bekend van de coronatesten van de GGD. Daarna volgt het ‘sequencen’ van het DNA, het bepalen in welke volgorde de vier basen waaruit erfelijk materiaal bestaat, in het bewuste DNA voorkomen. Dit leidt tot een soort streepjescode, er wordt daarom ook wel gesproken over DNA barcoding. Vergelijking met een grote database waarin de streepjescodes van alle soorten zijn verzameld, verklapt welke soort recent in het bemonsterde water heeft rondgezwommen.

 

Resultaten

De e-DNA gegevens vormen een mooie aanvulling op de reguliere vismonitoring en de onderzoeksresultaten uit het project Swimway Waddenzee. De resultaten van het onderzoek worden eind december van dit jaar verwacht.

 

Meer lezen?

  • We gingen eerder met een UNESCO-basisschool op pad om eDNA-monsters te verzamelen. WADDEN schreef er een artikel over. Je leest het hier!
  • We waren op pad met een groep enthousiaste wadliefhebbers die een periodieke schenking doen aan de Waddenvereniging. We vinden het leuk en waardevol om deze mensen af en toe uit te nodigen om te laten zien waar we ons met zijn allen zo voor inzetten. Wil je ook periodiek schenker worden en doneren met belastingvoordeel? Hier lees je hoe dat werkt.