ANBI status
Instellingen en donateurs van instellingen die de Belastingdienst heeft aangewezen als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) kunnen gebruikmaken van fiscale voordelen. De Waddenvereniging is door de Belastingdienst als zodanig erkend. Meer info over de ANBI op de site van de belastingsdienst. De Waddenvereniging staat geregistreerd onder haar officiële naam, Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee onder fiscaal nummer 002662504.

 

Periodieke gift

 

Als u al jaren achtereen schenkt aan de Waddenvereniging, dan kunt u een periodieke gift overwegen. Dit kan heel eenvoudig, zonder tussenkomst van de notaris, via een onderhandse overeenkomst.

Wat is uw voordeel?

Als u ons minimaal vijf jaar lang een vast bedrag schenkt, dan kunt u deze periodieke gift volledig aftrekken bij uw aangifte inkomstenbelasting, ongeacht de hoogte van het bedrag. Hoe hoger de periodieke gift, hoe hoger het bedrag dat u van uw belastbaar inkomen mag aftrekken.


Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen, ontvangt u 37% tot 51% terug van de belastingdienst. Met eenzelfde periodieke gift, kunt u nu meer aan de Waddenvereniging schenken.

 

Vier eenvoudige stappen voor uw steun én belastingvoordeel

  1. Download de onderhandse overeenkomst periodieke gift van de Waddenvereniging en vul deze in tweevoud in. 
  2. Stuur beide exemplaren van de door u ingevulde overeenkomst in een envelop zonder postzegel naar de Waddenvereniging, Antwoordnummer 90, 8800 XT in Harlingen.
  3. De Waddenvereniging vult op beide overeenkomsten de ontbrekende gegevens in en tekent deze. 
  4. De Waddenvereniging stuurt één getekend exemplaar van de overeenkomst aan u retour met een begeleidende brief. Bewaar dit exemplaar van de getekende overeenkomst voor uw administratie om eventueel aan de Belastingdienst te kunnen overleggen. 

Vereisten voor aftrekbaarheid

  • De periodieke gift moet vastgelegd zijn in de overeenkomst peridieke gift (zie de 4 stappen hierboven).
  • Er dient minimaal 5 jaar achtereen, ten minste éénmaal per jaar, een vast bedrag te worden betaald.
  • Het jaarlijkse bedrag hoeft niet in één keer te worden voldaan. Het bedrag kan ook in maandelijkse termijnen worden betaald. Dit kunt u op de overeenkomst aangeven.
  • De Belastingdienst heeft bepaald dat giften, gedaan voor de ingangsdatum van de overeenkomst, niet mee tellen voor de periodieke gift in het eerste kalenderjaar

Deze periodieke gift is exclusief een lidmaatschap van de Waddenvereniging. U ontvangt 4x per jaar het Wadden magazine.