500 miljoen voor gasboringen boven Schiermonnikoog

Eerder dit jaar gaf de Nederlandse regering al toestemming voor nieuwe gasboringen boven Schiermonnikoog. Het bedrijf ONE-Dyas heeft nu aangegeven de winning daadwerkelijk te willen starten en 500 miljoen te investeren.

Gaswinning is schadelijk voor kwetsbaar waddengebied

Het gasveld ligt in de Noordzee, zo’n 20 kilometer boven Schiermonnikoog. Boren op deze plek heeft ook effect op de kwetsbare natuur van de Waddenzee. Boren naar gas zorgt voor bodemdaling ter plekke en brengt vervuilingsrisico’s met zich mee. De Waddenzee is dichtbij en is een uniek en kwetsbaar natuurgebied. Boven de waddeneilanden worden in de toekomst ook windparken gebouwd met de bijbehorende kabels voor het leveren van duurzame energie aan bedrijven en huishoudens. Niet alles kan overal en niet tegelijkertijd. Zeker niet zo dicht bij  de Waddenzee die al zo onder druk staat door de gevolgen van klimaatverandering.

Geen oplossing voor een acute gascrisis

Het aanboren van nieuwe velden  is geen oplossing voor een acute energiecrisis. Het kan nog 2 a 3 jaar duren voordat het gas daadwerkelijk boven de grond is, en zorgt dus niet voor een grotere beschikbaarheid van gas in de komende winter. Zou het niet veel logischer zijn om de grote hoeveelheden geld in diezelfde periode te investeren in duurzame energie?

Grote weerstand

Er is grote weerstand tegen de nieuwe gaswinningsplannen bij Schiermonnikoog net als tegen de voorgenomen gaswinning onder de Waddenzee vanuit Ternaard. Niet alleen vanwege de aantasting van de natuur, maar ook omdat het starten van een nieuwe boring haaks staat op de wereldwijd afgesproken klimaatdoelen. De Waddenvereniging is samen met het Wereld Natuur Fonds andere organisaties naar de rechter gestapt om de winning tegen te houden.

Meer weten?

>> Frank Petersen van de Waddenvereniging in NPO radio 1 programma stand.nl: ‘Er is maar één Waddenzee in deze wereld en er zijn veel verschillende bronnen van energie’.
>> Gaswinnen onder de Waddenzee, dat doe je toch niet?