Dossier Gaswinning

Gas winnen onder de Waddenzee, dat doe je toch niet?

Er wordt op veel verschillende plekken rond de Waddenzee aardgas gewonnen. Er staat zelfs een boortoren middenin de Waddenzee. Ook zijn er nieuwe plannen voor het winnen van gas. Bijvoorbeeld bij het Friese dorp Ternaard. De Waddenvereniging wil nieuwe winningen voorkomen.

 

 

We zijn tegen gaswinning in het gebied, want:


1. Gaswinning zorgt voor bodemdaling

 

Door gasboring daalt de bodem. In combinatie met een stijgende zeespiegel dreigen sommige wadplaten minder droog te vallen.  Veel vogels zijn van de droogvallende wadplaten afhankelijk voor hun voedsel. De droogvallende wadplaten zijn super kenmerkend voor het waddengebied. Kun jij je voorstellen hoe de Wadden eruitzien als meer dan 38% van de wadplaten niet meer zou droogvallen? Wij ook niet.


2. Gaswinning zorgt voor een groot risico op vervuiling

Bij boringen naar gaswinning en tijdens de productie van aardgas, worden giftige stoffen gebruikt en kunnen giftige stoffen uit de bodem vrij komen. Zo spoelde in januari 2019 een deel van een meer dan 60 jaar oude boorlocatie op west-Ameland weg. Veel giftige stoffen spoelden toen de Waddenzee in. Welke gevolgen dit voor de natuur heeft is nog onduidelijk.


3. Het winnen en gebruiken van het gas zorgt voor opwarming van de aarde

 

Zowel de Nederlandse overheid als Shell (mede-eigenaar van de NAM) zijn op hun vingers getikt door de rechter. Ze moeten beide meer doen om de Parijsdoelen te halen en gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. Fossiele brandstof hoort in de grond en áls je dan al gas naar boven wil halen, dan natuurlijk al helemaal niet in een Werelderfgoed.


4. Er is teveel onzeker

Het waddengebied is dynamisch en onvoorspelbaar. Van veel activiteit is niet met zekerheid te zeggen wat de langetermijneffecten zijn. Dus moet je geen enkel risico nemen. De bijstuurmechanismen van ooit, gelden nu niet meer. Te veel risico’s dus. En teveel onzekerheid. En dat moet je niet willen in een UNESCO Werelderfgoed. 

 

5. Nieuwe winningen zijn geen oplossing voor een acute energiecrisis

 
Er zijn (vergaande) plannen voor nieuwe winningen van gas onder de Waddenzee en in het waddengebied. 

Het aanboren van nieuwe velden is geen oplossing voor een acute energiecrisis. Het zou nog 2 a 3 jaar duren voordat het gas daadwerkelijk boven de grond is, en zorgt dus niet voor een grotere beschikbaarheid van gas in de komende winter. Zou het niet veel logischer zijn om de grote hoeveelheden geld in diezelfde periode te investeren in duurzame energie?

 

Meer weten?

>> Laatste stand van zaken rondom gaswinning in de Waddenzee

>> Dit betekent klimaatverandering voor het waddengebied

>> Help ons met een donatie!