Minder luchtvaart, meer Wadden!

Het waddengebied is een van de eerste gebieden in Nederland waar de gevolgen van klimaatverandering duidelijk merkbaar zijn. Het zeewater warmt op, er zijn grotere weersextremen en doordat de zeespiegel stijgt lopen bepaalde wadplaten het risico om nooit meer droog te vallen. We moeten dus alles op alles zetten om verdere opwarming van de aarde te voorkomen. Fossiele brandstoffen moeten in de grond blijven zitten en ook de luchtvaart zal moeten krimpen. Daarom steunt de Waddenvereniging de manifestatie Krimp de Luchtvaart op 14 mei 2022.

Geen krimp in nieuwe Luchtvaartnota

Afgelopen voorjaar werd duidelijk dat de nieuwe Luchtvaartnota is vastgesteld. Dit gebeurde ondanks alarmerende rapporten van het IPPC over de klimaatverandering, ondanks de vernietiging van natuurvergunningen van Lelystad Airport en Schiphol wegens te veel stikstofuitstoot, ondanks dat de luchtvaart niet voldoet aan de gestelde normen van de Wereld Gezondheid Organisatie van de Verenigde Naties en ondanks breed protest van burgers.

In de nota Verantwoord vliegen naar 2050 blijft het Kabinet vasthouden aan de mogelijkheid van een groeiende luchtvaart waarbij ‘slim een duurzaam’ het uitgangspunt is. Wij denken dat krimp de enige manier is om verantwoord naar 2050 te vliegen en de klimaatdoelen te halen, maar van krimp is in de nota geen sprake.

Luchtvaart en de Wadden

Klimaatverandering is niet de enige relatie tussen luchtvaart en het waddengebied.  De nieuwe Luchtvaartnota en de daaruit volgende herindeling van het luchtruim maakt groei van de luchtvaart mogelijk. Waaronder de uitbreiding van de militaire luchtvaart in het noorden van ons land. Dit zal voor veel herrie en emissies zorgen in het waddengebied. Daar hebben vogels als de wulp en rosse grutto last van. Soorten die het al zwaar hebben omdat er al een heleboel andere schadelijke activiteiten plaatsvinden in het gebied.

Manifestatie Krimp de Luchtvaart op 14 mei

Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat heeft in het afgelopen luchtvaartdebat aangekondigd dat hij in mei uitspraken zal doen ten aanzien van Lelystad Airport. Vervolgens is er in juni een commissiedebat over de rol van regionale luchthavens. Daarom steunt de Waddenvereniging de landelijke manifestatie Krimp de Luchtvaart op 14 mei, die door betrokken burgers en omwonenden van luchthavens wordt georganiseerd met steun van heel veel natuur-en milieuorganisaties *. Onze directeur Lutz Jacobi zal spreken op de Manifestatie bij regionaal vliegveld Eelde. Iedereen is welkom om langs te komen, klik hier voor het hele programma.

*Milieudefensie, Greenpeace, Extinction Rebellion, Urgenda, Milieufederaties Noord-Holland, Zuid-Holland, Limburg, Overijssel en Drenthe, SchipholWatch, Fridays For Future, Students For Future, Grootouders voor het Klimaat, de Waddenvereniging, Stop Ecocide, Fossielvrij, Social Tipping Point Coalitie, de Jonge Klimaatbeweging, Mobilisation for the Environment (MOB), Natuur & Milieu, Werkgroep Toekomst Luchtvaart, Stay Grounded, Youth for Climate NL en bewonersorganisaties