Vissers wijken voor natuur, opkoopregeling garnalenvissers gestart

In 2014 sloten garnalenvissers, natuurorganisaties en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het VISWAD-convenant met als gezamenlijk doel de halvering van de impact van de garnalenvisserij op de Waddenzee. De kern van dit akkoord vormt het verkleinen van de vloot van 89 garnalenkotters actief op de Waddenzee en het hieraan gekoppeld uitbreiden van het areaal onbevist gebied. Het Waddenfonds heeft 10 miljoen beschikbaar gesteld voor deze aanpak.

Goedkeuring vanuit EU

Door in te zetten op het opkopen van visserijvergunningen en hieraan gekoppeld het sluiten van visgebied voor de garnalenvisserij was goedkeuring in Brussel nodig. Dit aangezien het saneren van een vissersschepen, vanwege overcapaciteit, binnen de EU niet is toegestaan. Na vele hobbels en gesprekken kunnen garnalenvissers zich nu inschrijven voor de vrijwillige opkoop van hun vergunning. Het betreft hierbij een tendersysteem waarbij de vergunningen die zich voor de laagste prijs inschrijven als eerste worden opgekocht. In mei zal duidelijk worden of er voldoende inschrijvingen zijn geweest en er na zoveel jaren aan voorbereiding een eerste stap kan worden gezet.

 

Basis voor natuurherstel

Het inkopen van zee-natuur door het opkopen van visserijvergunningen is een logische maar tot nu onbeproefde werkwijze. Niet alleen voor de Waddenzeenatuur is het goed dat het traject nu succesvol is doorlopen. Ook voor gelijksoortige vraagstukken in andere gebieden langs de Nederlandse kust, het IJsselmeer en de Noordzee biedt de VISWAD-aanpak een beproefde basis om natuurherstel en de hieraan gekoppelde transitie van de visserij vorm te geven.

 

Onze visie op visserij