Oproep aan Tweede Kamer: investeer in veiliger scheepvaart

Wat kan Nederland doen om een containerramp zoals met de MSC Zoe in de toekomst te voorkomen? De Waddenvereniging is 28 oktober a.s. als deskundige aanwezig tijdens een rondetafelgesprek over de containerramp die begin vorig jaar plaatsvond. Aanleiding voor het gesprek is het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar de toedracht van de ramp. Een rondetafelgesprek biedt Kamerleden de mogelijkheid om met verschillende deskundigen wat dieper op de materie in te gaan. Op die manier kunnen zij zich goed voorbereiden op het debat met de minister in de Tweede kamer over wat er moet gebeuren met de aanbevelingen uit het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Standpunt op papier

Ter voorbereiding van het gesprek heeft de Waddenvereniging, mede namens Stichting de Noordzee en Natuurmonumenten, een zogenaamde position paper ingediend. Hierin omschrijven wij wat volgens ons moet gebeuren om het kwetsbare waddengebied beter te beschermen. We concluderen dat er met het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid en diverse andere onderzoeken voldoende aanbevelingen zijn om een veiligere containervaart te realiseren. De grootste uitdaging is hoe je al deze veranderingen voor elkaar krijgt. Hier is een goede organisatie en lange adem voor nodig.


Langjarig programma nodig

Wij roepen de Kamerleden op om te waarborgen dat2 er een programma, vergelijkbaar met het Deltaprogramma, wordt opgetuigd waarin met verschillende partijen de aanbevelingen worden uitgevoerd om onze zeeën tegen de gevolgen van de containervaart te beschermen. Voortgang van het programma kan jaarlijks via openbare rapportages aan de Tweede Kamer plaatsvinden.

 

Dit zijn onze belangrijkste aanbevelingen:

  • Ontwikkel een gemeenschappelijk en integraal programma voor een veiliger scheepvaart
  • Maak meteen tijdlijn en acties concreet welke doelstellingen behaald worden
  • Wijs één instantie aan die de natuurbelangen expliciet waarborgt tijdens de uitvoering van het programma
  • Kies voor een lange looptijd, zodat ook internationale doelstellingen behaald kunnen worden
  • Stel voldoende menskracht en middelen ter beschikking
  • Neem in het plan ook mee dat wanneer er tóch lading in zee terecht komt, hoe het effect op de natuur zo klein mogelijk wordt gehouden

Waddengebied verdient betere bescherming

Het belang van de bijzondere natuur van de Waddenzee en de Noordzee heeft een prominente plaats in het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid: “spullen uit containers horen niet in natuurgebieden en tasten de natuurwaarden aan, ongeacht de schade aan organismen”. “Het vervuilen van onze zeeën met bijvoorbeeld plastic is zowel cumulatief als onomkeerbaar”. “Elke verloren container is er één teveel.”  Het waddengebied, inclusief de Noordzeekustzone verdient een lange-termijn programmaplan.

Position paper Waddenvereniging

 

 

Meer lezen?

>> De tekst van onze position paper komt ook op de website van de Tweede Kamer te staan. Hier vind je ook alle andere position papers die zijn opgesteld.
>> De Waddenvereniging werd ook al eerder als deskundige uitgenodigd door de Tweede Kamer. Lees hier welke punten we toen inbrachten.

>> Lees hier onze eerdere reactie op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

>> Hoe zat het ook alweer met de containerramp? Lees het hier.

 

 Doe mee