Containerramp Waddenzee

In de nacht van 1 op 2 januari belandden meer dan 345 containers boven de Waddeneilanden in de Noordzee. Het waddengebied veranderde daarmee in een klap in een enorme afvalberg. De Waddenvereniging roept de politiek op om beter te zorgen voor het Waddenzee Werelderfgoed. Deze ramp maakt pijnlijk duidelijk dat één beheerautoriteit voor de Waddenzee onmisbaar is.

Na de ramp kwamen meteen duizenden mensen in actie om de stranden, duinen, kwelders en dijken weer afvalvrij te maken. Inmiddels is ook de berging van de containers gestart. Een megaklus die waarschijnlijk maanden gaat duren, vooral ook omdat Rijkswaterstaat verwacht dat de meeste containers kapot zijn. Het is natuurlijk heel goed dat met zeer geavanceerde schepen hard wordt gewerkt om zoveel mogelijk spullen te bergen. Maar één ding is zeker, echt schoon wordt het niet meer. Net als op het strand zullen ook op de zeebodem spullen onder het zand of slik raken en daardoor voorlopig niet vindbaar zijn. Daardoor blijven ze jarenlang in het zeemilieu met alle gevolgen van dien. De Waddenvereniging kan maar één conclusie trekken: Nederland is niet in staat om haar enige natuurlijk werelderfgoed op een goede manier te beschermen.

 

 

Wat doet de Waddenvereniging?

1. Snel, veilig en gecoördineerd opruimen

 • Ons unieke en kwetsbare Werelderfgoed Waddenzee is veranderd in  een grote vuilnisbelt. De Waddenvereniging roept al haar leden en partners op mee te komen helpen met opruimen. Houd daarbij in verband met de veiligheid de adviezen van de verantwoordelijke overheden in de gaten!
 • We zien erop toe dat de berging van de containers die nog op de bodem van de zee liggen op een manier gebeurt die zo min mogelijk schade aan het waddenmilieu brengt.
2. Beter beheer en beleid
 • Deze ramp toont aan hoe noodzakelijk één beheerautoriteit voor de Waddenzee is. Nu zijn er meer dan tien organisaties die over het waddengebied gaan. Totaaloverzicht en coördinatie ontbreekt.
 • Er moet nu één centrale coördinator worden ingesteld met gezag en middelen die voor het hele waddengebied de rampenbestrijding aanstuurt.
 • Verantwoordelijke overheden moeten komen met een specifiek rampenplan voor ongelukken met containervervoer op zee, zodat schadelijke gevolgen zo veel mogelijk worden ingeperkt.
 • De Waddenzee is internationaal aangewezen als bijzonder gevoelig zeegebied (Particularly Sensitive Sea Area). Via de bestaande regelgeving op grond van de PSSA-aanwijzingen moeten strengere regels op containervervoer worden ingevoerd.
 • De scheepvaartroute boven de eilanden, de zogenaamde TE-route, moet verboden worden voor containervaart.
 • Zo lang dit niet het geval is, moeten de containers worden uitgerust met transponders om ze snel te lokaliseren en te bergen. Containers met gevaarlijke stoffen voor mens en milieu moeten snel te herkennen zijn.
 • Er moeten beperkingen worden gesteld aan de containervaart bij welke windkracht en golfhoogte er nog gevaren mag worden.
 • De regels voor het wegen, stouwen en sjorren van containers moeten aangescherpt worden en voldoende worden gehandhaafd.

3. Gedegen onderzoek naar de gevolgen voor natuur en milieu

 • De ronddrijvende en aangespoelde stoffen uit de containers vormen een directe bedreiging voor al het leven in de Waddenzee en zal ook op langere termijn doorwerken.
 • We maken ons hard voor langjarig onderzoek naar de effecten van al het afval in het waddengebied. De effecten van plastic in het wadden milieu moeten worden onderzocht.
 • Aangespoelde dode zeekoeten worden door sectie onderzocht of er een relatie is met de containerramp.

Blijf op de hoogte

Via Twitter en onze tweewekelijkse nieuwsbrief houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

 

Gerelateerd nieuws