Vacature: jonge viswetenschapper voor de Waddenzee gezocht

Het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) is namens het project Waddentools – Swimway Waddenzee op zoek naar een promovendus. Onderzoek naar de relatie tussen vis en habitat in de Waddenzee staat centraal in deze functie.

Project Waddentools Swimway Waddenzee

Hoe gebruiken vissoorten de Waddenzee gedurende hun leven en hoe kunnen we het beheer hier beter op aansluiten? We zien in langjarige meetreeksen namelijk dat het niet goed gaat met de visstand van de Waddenzee. Vissoorten zijn sterk in aantal afgenomen en zijn steeds kleiner. De onderzoeksfuik van het NIOZ laat een afname van 90 procent van het totale gewicht aan vis zien in de afgelopen decennia. Er mist echter nog heel veel kennis hoe vissen de Waddenzee op welk moment gebruiken. Het project Swimway Waddenzee werkt aan het beter doorgronden van de levenscyclus van vissoorten en  de functie van de Waddenzee daarbinnen, identificeert knelpunten en probeert zo de kinderkamer- en schakelfunctie van de Waddenzee te verbeteren.

 

PhD position: SWIMWAY – Essential fish habitat in the Wadden Sea.

Om het project Swimway Waddenzee te laten slagen is heel veel onderzoek nodig. Daarom wordt voor de looptijd van het project een promovendus aangesteld met een achtergrond in (mariene) biologie, ecologie of milieuwetenschappen. Er wordt van je verwacht dat je de onderzoeksresultaten  toegankelijk kunt presenteren voor zowel wetenschappers als het brede publiek. De complete vacature bekijk je op de website van het NIOZ.

Waarom zou je dit willen?

Omdat onderzoek en onderwaternatuur je passie is. Omdat je door jouw bijdrage aan dit project écht verschil maakt voor de onderwaternatuur van de Waddenzee. Omdat je onderdeel bent van een mooie samenwerking tussen onderzoeksinstituten, overheden, Sportvisserij Nederland en de Waddenvereniging.

 

Meer weten?