Zoutwinning Waddenzee door nalatigheid Provincie Fryslân

Uit onderzoek van Omrop Fryslân blijkt dat de Provincie Fryslân zoutwinning in Friesland helemaal had kunnen stoppen. In plaats daarvan heeft de provincie geholpen met het verplaatsen van de zoutwinning van land naar de Waddenzee. De Waddenvereniging heeft zich samen met organisaties als Natuurmonumenten en Vogelbescherming Nederland jarenlang op allerlei manieren verzet tegen de zoutwinning. Helaas mocht dat niet baten. Dat nu blijkt dat de winning mede door nalatigheid bij de provincie van start gaat, is een zure conclusie.

Einde zoutwinning op land

Zoutwinning veroorzaakt bodemdaling. Op het land ten noordwesten van Franeker was het daardoor niet langer mogelijk om zout te winnen. De bodem zakte te snel en te diep. Protesten over deze bodemdaling bereikten ook toenmalig Gedeputeerde Galema (CDA). Hij wilde koste wat kost een einde maken aan zoutwinning onder land. Zoutwinner ESCO ging daarmee akkoord, als de provincie in ruil daarvoor zou meewerken aan het verplaatsen van de zoutwinning naar de Waddenzee.

 

Provincie voor het blok gezet

Uit het onderzoek van Omrop Fryslân blijkt nu dat de provincie helemaal geen deal had hoeven sluiten om de zoutwinning onder land te stoppen. In de concessie van ESCO stond namelijk klip en klaar dat bij teveel bodemdaling de minister de winning kon stoppen. De Provincie Fryslân had dus helemaal niets hoeven te doen. ESCO had gewoon het einde van haar concessie bereikt en moest stoppen. ESCO wist dit, maar besloot het bestuur van Fryslân voor het blok te zetten. Dit blijkt onder andere uit deze brief. En dat lukte.

 

Vogels de dupe

Het is onduidelijk wat nu gebeurt met de nieuwe informatie. Als de plannen gewoon doorgaan wordt binnenkort gestart met de bouw van de boortoren waarmee vanuit Harlingen met een schuine buis het zout onder de Waddenzee weghaalt. De plek waar Frisia zout gaat winnen is precies onder een heel belangrijke wadplaat voor trekvogels. Vogels kunnen hier langer naar voedsel zoeken dan op andere, lager gelegen plekken. Bovendien is de bodem juist hier heel voedselrijk. Door zoutwinning daalt de wadplaat en komen de wadvogels in de problemen. Het voedsel dat de vogels nodig hebben om verder te trekken wordt dan voor hun snavels onbereikbaar. En die krijgen het toch al moeilijk als de zeespiegel steeds sneller blijft stijgen.

Frank Petersen van de Waddenvereniging reageerde op de nieuwe onthullingen door Omrop Fryslân. Kijk hier de uitzending terug.