Waddenvereniging steunt protest op Schiermonnikoog tegen gaswinning

Energiegigant ENGIE besloot twee jaar geleden af te zien van het winnen van gas bij Schiermonnikoog. Een mooie stap, die helaas niet betekent dat de druk van de ketel is. Sterker nog, er zijn weer niéuwe plannen voor het winnen van gas. Dit keer door Energiebedrijf ONE-Dyas, die de mogelijkheid onderzoekt voor boringen ten noorden van het eiland bij de Borkumse Stenen. De Waddenvereniging is solidair met de bewoners van Schiermonnikoog die dit absoluut niet zien zitten.

Wat is er aan de hand?

Energiebedrijf ONE-Dyas onderzoekt de mogelijkheid om zo’n 20 kilometer boven Schiermonnikoog naar gas te boren. Het plan is om de komende jaren de 25 jaar gas weg te halen uit dit kwetsbare stuk natuur. ONE-Dyas organiseerde vorige week een informatieavond voor bewoners en belanghebbenden op Schiermonnikoog om de plannen voor de gaswinning verder toe te lichten. Er zijn proefboringen gedaan en nu wordt er een Milieu Effect Rapportage opgesteld. In deze rapportage wordt bekeken wat de schade aan de natuur zou zijn bij het winnen van gas. Als de rapportage aangeeft dat de schade ‘meevalt’ dan kan het bedrijf een vergunning om gas te winnen aanvragen bij Minister Wiebes van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

 

Protest

Op de dag van de informatiebijeenkomst kwamen de bewoners van Schiermonnikoog met een stille tocht in protest tegen het winnen van gas boven het eiland. Ook de Waddenverenging steunde dit protest, onder andere met een ingezonden artikel in het Financieele Dagblad waarin we oproepen om de vergunning voor het winnen van aardgas bij Schiermonnikoog in te trekken.

 

Schiermonnikoog omsingeld door gaswinning

Aan alle kanten rond het eiland wordt op dit moment naar gas geboord of worden er plannen gemaakt om dit te gaan doen:

  • Ten noordwesten van Schiermonnikoog wordt door NAM al aardgas gewonnen
  • Er zijn plannen om bij Ternaard gas te gaan winnen (ten zuidwesten van Schiermonnikoog)
  • Vanaf Moddergat, Vierhuizen en Lauwersoog wordt ook aardgas onder de Waddenzee gewonnen
  • En nu dit plan; boren naar gas bij de Borkumse Stenen

De Waddenvereniging verzet zich al jaren tegen het winnen van gas in het waddengebied. De natuur is er té bijzonder en té kwetsbaar voor. Gaswinning is gevaarlijk en zorgt voor bodemdaling. Nu onder invloed van klimaatverandering de zeespiegel stijgt, kan het gebied het dalen van de bodem al helemaal niet meer opvangen.

Lees meer:

>> Hoe ENGIE haar plannen voor aardgaswinning bij Schiermonnikoog opgaf
>> Wat de Waddenvereniging doet tegen gaswinning in de Waddenzee
>> 3x waarom klimaatverandering slecht nieuws is voor de Wadden