Voorkom meer gaswinning in het waddengebied

Er wordt op veel verschillende plekken rond de Waddenzee aardgas gewonnen. Er staat zelfs een boortoren middenin de Waddenzee. Ook zijn er nieuwe plannen voor het winnen van gas. Bijvoorbeeld bij het Friese dorp Ternaard. De Waddenvereniging wil nieuwe winningen voorkomen en de bestaande winningen zo snel mogelijk stoppen. We zijn tegen gaswinning in het gebied omdat er broeikasgassen bij vrijkomen, omdat gaswinning zorgt voor bodemdaling en omdat er bij de winning risico’s zijn op vervuiling.  We zetten ons elke dag in om gaswinning in de Waddenzee te voorkomen. Want één ding is zeker: naar gas boren in een uniek Werelderfgoedgebied kan écht niet


Ga meteen naar de laatste stand van zaken

Wat is er aan de hand?

Er wordt op verschillende plaatsen in de Waddenzee naar gas geboord. Ook zijn er nieuwe plannen voor gaswinning bij Ternaard en een uitbreiding van de bestaande gaswinningen rond de Waddenzee. 

 

Ternaard

Onder de Waddenzee ten noorden van het Friese dorp Ternaard zit nu nog aardgas. De NAM wil dit aardgas graag onder de Waddenzee vandaan halen. Volgens de Mijnbouwwet mag er niet langer naar gas geboord worden in de Waddenzee. Dus wil de NAM het nu vanaf de rand van de Waddenzee gaan proberen. De Waddenvereniging vindt dat je niet aan aardgas onder een uniek Werelderfgoed mag komen. Het moet daar blijven zitten. Ook als er ‘schuin geboord’ wordt vanaf het randje van het Wad. De negatieve bijdrage aan klimaatverandering en bodemdaling is dan exact hetzelfde. 

 

Uitbreiding bestaande gaswinningen

De NAM boort al veel jaren op veel verschillende plekken rond de Waddenzee naar aardgas. Bijvoorbeeld vanaf de dorpjes Moddergat, Vierhuizen en Lauwersoog. Elke keer als de NAM meer aardgas dan voorzien wil weghalen geeft de Minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) daar toestemming voor. Ook al adviseren gemeenten en provincies de Minister om dat niet te doen. De Waddenvereniging vindt dat de bezwaren vanuit klimaatoogpunt en bezwaren van bewoners en bestuurders rond de Waddenzee niet langer genegeerd mogen worden door de Minister van EZK. 

 

Wat wil de Waddenvereniging?

  • Nieuwe winningen van aardgas onder de Waddenzee en rond de Waddeneilanden voorkomen.
  • Zo snel mogelijk de nog bestaande gaswinningen stoppen.  

Waarom zijn we tegen gaswinning?

  1. Bij het winnen en verbranden van aardgas komen broeikasgassen vrij. De broeikasgassen veroorzaken het broeikaseffect. Het broeikaseffect zorgt voor stijging van de zeespiegel. Een enorme bedreiging voor het behoud van een ondiepe zee als de Waddenzee.
  2. Daar komt nog eens bij dat gaswinning zorgt voor bodemdaling. Een stijgende zeespiegel boven een dalende zeebodem kan funest zijn voor de unieke natuur in de  Waddenzee.
  3. Tot slot kan gaswinning zorgen voor vervuiling

Broeikasgassen

Bij het winnen van aardgas komt het broeikasgas ‘methaan’ vrij. Vervolgens draagt het verbranden van aardgas bij aan de uitstoot van het broeikasgas ‘CO2’. Door de uitstoot van deze twee broeikasgassen versterkt gaswinning het broeikaseffect. CO2 is het bekendste broeikasgas dat vrijkomt als fossiele brandstoffen, zoals aardgas, verbrand worden. Methaan is misschien minder bekend, maar wel een veel sterker broeikasgas. Wel 100 keer sterker dan CO2. Methaan komt vrij bij de winning van aardgas. Deze broeikasgassen zijn de grote veroorzakers van klimaatverandering.

 

Bodemdaling

Door gas weg te halen vanuit de diepe ondergrond daalt de bodem aan de oppervlakte. Voor de Waddenzee is de hoogteligging van de zeebodem heel belangrijk. De Waddenzee is uniek in de wereld omdat grote delen van de zeebodem elke dag twee keer boven water komen. Dat heet droogvallen. Die droogvallende zeebodem is heel belangrijk voor de natuur. Zo zijn bijvoorbeeld miljoenen vogels afhankelijk van die drooggevallen zeebodem om voedsel te vinden en uit te rusten. Als de zeebodem daalt zal bij eb minder zeebodem boven water komen, zeker als de zeepspiegel ook stijgt als gevolg van de klimaatverandering. Een funeste ontwikkeling voor de Waddenzee, zo blijkt uit onderzoek dat dat de Waddenvereniging in 2017 liet uitvoeren.

 

Vervuiling

Bij boringen naar gaswinning en tijdens de productie van aardgas, worden giftige stoffen gebruikt en kunnen giftige stoffen uit de bodem vrij komen. Zo spoelde in januari 2019 een deel van een meer dan 60 jaar oude boorlocatie op west-Ameland weg. Veel giftige stoffen spoelden toen de Waddenzee in. Welke gevolgen dit voor de natuur heeft is nog onduidelijk.

Wat doet de Waddenvereniging?

We zetten we ons elke dag in om nog meer gaswinning onder de Waddenzee te voorkomen. Ook de huidige gaswinning willen we zo snel mogelijk laten stoppen. Samen met anderen zorgen we ervoor dat we gehoord worden door de mensen die kunnen beslissen over de gaswinning. Maar daarnaast doen we nog veel meer. Zichtbare acties, zoals tijdens demonstraties, maar ook onzichtbare acties zoals tijdens gesprekken met sleutelpartijen. We vragen ook aan rechters of gaswinning onder een beschermd natuurgebied wel mag. Want juist bij onderwerpen als klimaatverandering en natuurbescherming blijkt wel eens dat de daden van een regering niet automatisch goedgekeurd worden door een rechter.

 

1. Rechtszaken tegen gaswinning

Het is steeds duidelijker dat gaswinning wel degelijk gevolgen heeft voor de natuur. En dat bodemdaling door gaswinning niet goed te voorspellen en te beheersen is. Toch doet de overheid nog steeds alsof er niks aan de hand is. De Waddenvereniging is het daar niet mee eens. Daarom hebben we verschillende rechtszaken lopen met als uiteindelijke doel het voorkomen van nog meer gaswinning in het waddengebied.

 

2. Kennis over de gevolgen en risico’s van gaswinning krijgen en delen

Dat er risico’s zijn bij het winnen van gas is overduidelijk. De gevolgen worden vaak pas na tientallen jaren echt duidelijk. Sinds de aardbevingen in Groningen is overduidelijk dat gaswinning onvoorspelbaar is en grote gevolgen kan hebben. Ook  gaswinning onder de Waddenzee lijkt minder voorspelbaar dan de NAM en de Minister hadden gedacht op grond van modellen en wetenschappelijke theorieën. 

 

Zo werd bij de gaswinning onder Ameland duidelijk dat bodemdaling niet snel stopt als de gaswinning wordt stilgelegd. Sterker nog: de bodemdaling kan nog vele tientallen jaren met een behoorlijke omvang doorgaan. De Waddenvereniging probeert anderen aan te zetten tot het doen van meer wetenschappelijk onderzoek. Zo willen we deze nieuw vergaarde kennis daar krijgen waar het een verschil kan maken.

 

3. Politieke Lobby

De Waddenvereniging wil graag met zoveel mogelijk mensen duidelijk maken aan de politiek dat aardgaswinning niet past in een wereldwijd uniek natuurgebied. Laat aardgas zitten waar het zit. Dat is goed voor de natuur in en rond de Waddenzee en voorkomt dat er nog meer broeikasgassen vrijkomen. 

 

De nieuwste winningsplannen  en benodigde vergunningen voor het weghalen van nog meer aardgas onder de Waddenzee zijn nog niet allemaal goedgekeurd en verleend door de Minister. De Tweede Kamer kan nu nog de enige juiste beslissing nemen. De NAM wil graag doorgaan met het haar plannen om aardgas weg te halen.

 

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor een maandelijkse update via WADDEN nieuws of volg ons op Twitter.

 

Steun ons werk!

De zorgen die wij delen zijn complex en niet eenvoudig op te lossen. Natuurlijk kun je zelf helpen door bewust te reizen, korter douchen en/of minder vlees eten. Als ook het gebied niet te vervuilen, rekening te houden met de natuur tijdens het recreëren en zo min mogelijk bij te dragen aan de opwarming van de aarde. Maar we kunnen pas écht een verschil maken door ons te verenigen als grootste groep wadliefhebbers van Nederland. Zo kunnen we (politieke) druk uitoefenen en projecten realiseren die de natuur te beschermen en verbeteren. Steun ons werk. Alvast bedankt.

 

Donatie   Lid worden 

 

Gerelateerd nieuws