UNESCO World Heritage Centre vraagt opheldering over mijnbouw Waddenzee

UNESCO’s  World Heritage Centre in Parijs heeft de Nederlandse regering om opheldering gevraagd over de manier waarop gas- en zoutwinning in het waddengebied plaatsvindt. Mijnbouw kan het voortbestaan van Werelderfgoed Waddenzee bedreigen. Tien jaar geleden riep UNESCO de Waddenzee uit tot Werelderfgoed. Voorwaarde van deze benoeming is dat Nederland, Duitsland en Denemarken samen zorgen dat de Waddenzee goed beschermd wordt en behouden blijft.

Zorgen serieus genomen

UNESCO’s World Heritage Centre besloot tot deze stap na ontvangst van een uitgebreide brief van de Waddenvereniging, Wereld Natuur Fonds Nederland en negen politieke partijen uit de gemeente Noard East Fryslân. In de brief worden zorgen beschreven over plannen om onder Werelderfgoed Waddenzee aardgas en zout te gaan winnen. Het Werelderfgoed Centrum van UNESCO geeft zelf geen oordeel over de gesignaleerde zorgen, maar neemt de inhoud van de brief serieus en vraagt de Nederlandse regering nu om opheldering.

 

Er zijn vergevorderde plannen om met een schuine buis vanaf de vaste wal bij het Friese Ternaard aardgas onder de Waddenzee te halen. Het is aan de Nederlandse minister van Landbouw, Natuur en Visserij om antwoord te geven aan UNESCO’s World Heritage Centre. Wanneer dat gebeurt is nog niet bekend.

 

Tweede grootste zorg

Bodemdaling en zeespiegelstijging staat op nummer 2 in de lijst met grootste zorgen van de Waddenvereniging.  Gaswinning versterkt beide. De bodem daalt door het winnen van gas. Tegelijkertijd zorgt de verbranding van gas voor CO2-uitstoot en daarmee voor zeespiegelstijging. Stoppen met delfstofwinning uit het Werelderfgoed is daarmee een inkoppertje. 

 

Lees onze zorgen op WerelderfGOED moet beter.