Waddenzee zwakke schakel internationale Flyway

Uit groot internationaal onderzoek blijkt dat het niet goed gaat met vogels die gebruik maken van de  Waddenzee. In 33 landen langs de Oost-Atlantische trekroute is er onderzoek gedaan naar broed- en trekvogels. Ook het waddengebied werd onderzocht. Wat blijkt? De Waddenzee is een zwakke schakel op de route. En dat is gek, want juist in een gebied met werelderfgoedstatus zou je verwachten dat soorten het juist béter doen dan elders.

Wat is er aan de hand?

Miljoenen vogels gebruiken het waddengebied als plek om te broeden of als uitrustplaats tijdens de trek. Uit het onderzoek blijkt dat veel broedvogels in het waddengebied het slechter doen dan soorten die elders op de Oost-Atlantische route nestelen. Gelukkig gaat het met de trekvogels iets beter. Maar nog steeds zijn er een aantal soorten die het in het waddengebied slechter doen dan op andere plekken langs de ‘Flyway’.

 

Werelderfgoedgebied als zwakke schakel

Het is opmerkelijk dat de vogels het slechter doen in een UNESCO-werelderfgoed gebied dan elders. Uit een eerdere analyse uit 2014 bleek dit ook al het geval te zijn. Dit heeft onder andere geleid tot het opstellen van het Actieplan Broedvogels Waddenzee. Wij zetten ons als Waddenvereniging blijvend in voor het beschermen van het gebied, zodat ook vogels gebruik van kunnen blijven maken van de cruciale broed-, rust- en foerageerplaats die de Waddenzee voor hen is.

Maak het de vogels niet nog lastiger

Sommige vogels hebben het dus al zwaar in het waddengebied. Daar komt nog een moeilijkheid bij als er een grote ramp heeft plaatsgevonden, zoals tijdens de containerramp van afgelopen januari waarbij heel veel plastic aanspoelde. Vogels zien het plastic namelijk aan voor voedsel. En het kleine plastic blijft heel lang liggen in het waddengebied. Zo krijgen vogels tot op de dag van vandaag nog granulaatkorrels binnen die in het gebied zijn blijven liggen na de containerramp met de MSC Zoë. Ook in het belang van de vogels is het dus van grootste noodzaak om zo’n ramp in de toekomst te voorkomen.

Wat doet de Waddenvereniging?

  • Wij hebben groot vertrouwen in onze collega natuurorganisaties die opkomen voor de belangen van vogels in het waddengebied. We werken ook intensief met hen samen. Bijvoorbeeld met Vogelbescherming Nederland in de aanvraag voor het project Wij & Wadvogels.
  • Wij zetten ons blijvend in voor het beschermen en behouden van het waddengebied zodat ook de vogels van de Waddenzee gebruik van kunnen blijven maken.
  • Wij pleiten voor een heel pakket aan maatregelen die een volgende containerramp moeten voorkomen. Zo krijgen de vogels die het al zo moeilijk hebben niet ook nog eens vervuilend plastic binnen doordat ze het plastic aanzien voor voedsel.

Lees ook:

Het gezamenlijke statement van Wetlands International en de Waddenvereniging op Wereld Trekvogeldag

Programma naar een Rijke Waddenzee: Waddenzee blijft zwakke schakel in internationale Flyway

Maatregelen containerramp: dit moet er gebeuren