Bezwaar tegen verlengen vergunning waddenkust Groningen

Er is opnieuw een vergunning verlengd voor het boren naar gas in het Waddengebied. Het gaat om het voortzetten van de winning bij het Groningse Vierhuizen-Oost aan de waddenkust. De Waddenvereniging gaat hiertegen juridisch in bezwaar.

Bestaande winning verlengd

In het oorspronkelijke winningsplan stond dat er tot en met 2017 gas gewonnen zou worden bij Vierhuizen-Oost. In de nieuwe aanvraag is dit verlengd tot en met 2024. Het oppompen van gas op deze locatie is onderdeel van het winningsplan Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen.

 

Vergunning onzorgvuldig afgewogen

Hoe meer gas je weghaalt uit een gebied, hoe verder de bodem zal zakken. Dat is slecht nieuws voor het waddengebied dat al ernstig onder druk staat door gaswinning op meerdere locaties. De nieuwe vergunning houdt geen rekening met de gecombineerde effecten van al deze winningen. Ook wordt er geen rekening gehouden met het zogenaamde ‘na-ijl’ effect: de bodem die nog langer zal dalen nadat er gestopt is met het winnen van gas. Er moet opnieuw gekeken worden naar al deze factoren vinden wij.

 

Bodemdaling en klimaatverandering: de Waddenzee verdrinkt

Doordat het klimaat verandert, stijgt de zeespiegel. Hierdoor bestaat het risico dat delen van de Waddenzee niet meer droog zullen vallen. De dalende bodem door gaswinning versterkt dit effect. Wat klimaatverandering betekent voor het Waddengebied hebben we hier onder elkaar gezet. Wij doen wat we kunnen om het waddengebied zo goed mogelijk voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering. Het voorkomen van gaswinning is daar onderdeel van.

 

Vervolg van de procedure

Het bezwaar is 8 april ingediend bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het ministerie moet nu opnieuw gaan kijken naar deze vergunningverlening. Wij hopen dat er voor de zomer een nieuw besluit ligt.