Aanbieding dagvaarding klimaatzaak Shell

De Waddenvereniging heeft zich aangesloten als mede-eiser in de rechtszaak die Milieudefensie aanspant tegen Shell. Vanmiddag werd de dagvaarding aangeboden bij het hoofdkantoor van Shell in Den Haag. De eis: Shell moet stoppen met het veroorzaken van klimaatschade en gaan handelen in lijn met de klimaatdoelen uit het Parijsakkoord.

Wat staat er in de dagvaarding?

In de dagvaarding beargumenteert advocaat Roger Cox namens de eisers dat Shell de klimaatdoelen van het Parijs Akkoord in gevaar brengt. Hiermee schendt Shell zijn juridische zorgplicht en brengt het bedrijf mensenrechten en levens in gevaar. Shell handelt daarmee onrechtmatig. Lees hier een samenvatting van de dagvaarding

 

Waarom doet de Waddenvereniging mee?

Klimaatverandering heeft grote negatieve gevolgen voor het waddengebied. De zeespiegel stijgt, de temperatuur van het water loopt op en we hebben steeds vaker te maken met extreem weer. Al deze verschijnselen vormen een grote bedreiging voor het waddengebied. Het ecologisch systeem raakt uit balans. En als we niets doen bestaat het risico dat grote delen van de Waddenzee niet meer droog zullen vallen.

 

Waarom Shell?

Wij hebben ons aangesloten bij de klimaatzaak van Milieudefensie omdat Shell een van de grootste vervuilers ter wereld is. Shell weet al jaren dat klimaatverandering een groot gevaar is. Toch blijven ze vervuilen en miljarden euro’s uitgeven aan fossiele-brandstofprojecten. Bovendien hebben ze geen serieuze plannen om daar verandering in te brengen. Daarom stappen we naar de rechter met de eis dat Shell in 2050 geen schadelijke broeikasgassen meer mag uitstoten.

 

Meer over deze zaak: