Tweede Kamer verwerpt moties voorkomen aardgaswinning Waddenzee

Voorkom meer aardgaswinning onder de Waddenzee. Dat was de oproep die wij een paar weken geleden deden aan de Tweede Kamer. Helaas verwierp de Tweede Kamer deze week alle moties die zijn ingediend om meer aardgaswinning te voorkomen. Een tegenslag, maar wij zetten door!

Moties verworpen

Deze week verwierp de Tweede Kamer alle moties die zijn ingediend om nog meer aardgaswinning onder de Waddenzee te voorkomen. Dat is een tegenslag voor alle organisaties en personen die de oproep van de Waddenvereniging drie weken geleden ondersteunden. Ondanks de overduidelijke wens van velen om aardgaswinning onder de Waddenzee te voorkomen, blijft Minister Wiebes (VVD) van plan om onder Werelderfgoed Waddenzee aardgas te gaan winnen.

 

Bedrijfsbelang boven Waddenzee

Veel partijen steunden de moties van SP en GroenLinks, maar uiteindelijk waren de regeringspartijen D66 en Christen Unie gebonden aan het regeerakkoord. Zonder de steun van deze partijen lukte het niet om de breed gedragen oproep om te zetten in politieke daden. Teleurstellend, omdat kennelijk het bedrijfsbelang van NAM door dit kabinet hoger ingeschaald wordt dan het grote maatschappelijk draagvlak om het klimaat en de Waddenzee te sparen.

 

Wij blijven ons inzetten

Opmerkelijk is dat regeringspartijen D66 en Christen Unie op dit moment niet opgewassen zijn tegen de verdedigers van grote energiebedrijven binnen het Kabinet Rutte III. Het voorkomen van klimaatverandering, en het behoud van de unieke waarden van de Waddenzee blijken eens te meer geen grote prioriteit voor deze regering. Goed beleid en concrete maatregelen zijn nodig om klimaatverandering te stoppen en de unieke waarden van de Waddenzee te behouden. De Waddenvereniging blijft zich daar onvermoeid voor inzetten.

 

Meer weten?