Containerramp: nu onderzoek voor de toekomst

De Waddenacademie stelt in het Friesch Dagblad van 2 maart dat we nooit de effecten van de containerramp op het zeeleven zullen weten. Reden: de ladinggegevens van MSC Zoë en exacte aantallen van de overboord geslagen containers zijn niet bekend. Rijkswaterstaat heeft de Waddenacademie gevraagd om met een onderzoeksplan te komen naar wat de verontreiniging van de MSC Zoë betekent voor het leven in de Waddenzee. De Waddenacademie stelt terecht dat het belangrijk is te weten wat er overboord is gegaan om zo’n onderzoek goed te kunnen doen.

Onderzoek voor de toekomst

Toch vindt de Waddenvereniging het belangrijk dat er onderzoek komt. Als we nu starten met nadenken over hoe een goed monitoringsprogramma na een incident eruit ziet, kunnen we in de toekomst wél  de ecologische impact van een ramp kunnen bepalen. Belangrijk daarbij is volgens de Waddenvereniging dat je met onderzoek dan niet alleen vaststelt wat de schade is, maar ook hoe je de schade aan de natuur kunt herstellen naar de situatie van vóór de ramp.

 

Kijken naar internationale voorbeelden

Helaas komt verontreiniging van het mariene milieu door incidenten met schepen of platforms wereldwijd vaker voor. Gelukkig zijn er landen waar dit soort incidenten goed worden geëvalueerd  en de geleerde lessen gedeeld. Daaruit blijkt bijvoorbeeld dat in het geval van een ramp met olie, chemicaliën of plastic, gegevens over de ecologische impact tijdens het opruimen van de verontreiniging. Het gaat dan om een kosten/baten afweging voor het milieu, de zogenaamde Net Environmental Benefit Analysis (NEBA).  

 

Het wiel hoeft dus niet opnieuw te worden uitgevonden. Over dit onderwerp bestaat internationaal al veel literatuur met goed uitgewerkte voorbeelden. Het lijkt de Waddenvereniging zinvol dat Rijkswaterstaat zo spoedig mogelijk in samenwerking met de Waddenacademie een monitoringsprogramma en NEBA opzet, zodat we beter voorbereid zijn bij een (ongewenste) toekomstige ramp.

Lees ook: Wanneer is alle rotzooi opgeruimd?
Lees ook: Containerramp Waddenzee: wat doet de Waddenvereniging?