Waddenvereniging is mede-eiser in klimaatzaak tegen Shell

De Waddenvereniging sluit zich aan als mede-eiser in de rechtszaak die Milieudefensie aanspant tegen Shell. Dankzij eigen onderzoek weet Shell al sinds de jaren 80 dat gas en olie rampzalig zijn voor het klimaat. Ondanks die kennis is Shell olie en gas blijven oppompen. De klimaatverandering die mede daardoor wordt veroorzaakt is desastreus voor het waddengebied. Daarom stappen we naar de rechter. Wij willen dat de rechter Shell dwingt om te stoppen met het veroorzaken van klimaatverandering.

Waarom doet de Waddenvereniging mee?

Klimaatverandering heeft grote negatieve gevolgen voor het waddengebied. De zeespiegel stijgt, de temperatuur van het water loopt op en we hebben steeds vaker te maken met extreem weer. Al deze verschijnselen vormen een grote bedreiging voor het waddengebied. Het ecologisch systeem raakt uit balans. En als we niets doen bestaat het risico dat grote delen van de Waddenzee niet meer droog zullen vallen. Daarmee verliest de Waddenzee niet alleen een van zijn meest kenmerkende eigenschappen. Ook miljoenen vogels verliezen daarmee een plek om voedsel te zoeken of uit te rusten.

 

Waarom Shell?

Wij hebben ons aangesloten bij de klimaatzaak van Milieudefensie omdat Shell een van de grootste vervuilers ter wereld is. Shell weet al jaren dat klimaatverandering een groot gevaar is. Toch blijven ze vervuilen en miljarden euro’s uitgeven aan het zoeken naar níeuwe bronnen voor olie- en gaswinning. Voor Shell is het belangrijk dat de vraag naar olie en gas hoog blijft. Zij werken daar actief aan mee door te lobbyen en invloed uit te oefenen op klimaatbeleid en onderwijs. 

Wij vinden dat Shell te weinig doet om opwarming van de aarde te voorkomen. Daarom stappen we naar de rechter met de eis dat Shell in 2050 geen schadelijke broeikasgassen meer mag uitstoten.

 

Samen komen we verder!

Ook jij kunt je aanmelden als mede-eiser in deze zaak. Je sluit je daarmee aan bij een grote groep mensen en organisaties die zich zorgen maken om het klimaat. Samen kunnen we Shell oproepen om te stoppen met het vervuilen van de aarde. Samen kunnen we opkomen voor het waddengebied!

Ga naar www.klimaatzaakshell.nl/word-mede-eiser