Oproep Waddenvereniging en 40 organisaties: Laat aardgas onder Waddenzee zitten

“Voorkom nog meer aardgaswinning onder de Waddenzee”. Die oproep deed de Waddenvereniging, vandaag namens meer dan veertig andere organisaties  bij de Tweede Kamer in Den Haag. Kamerleden namen  ruim de tijd om de oproep in ontvangst te nemen. Scholieren uit Leeuwarden die meededen aan de klimaatmars waren er bij en vertelden over hun motivatie.

Direct na de aanbieding van de oproep gingen de Kamerleden  met minister Wiebes in debat  over mijnbouw en gaswinning. Tot nu toe stond minister Wiebes nog volledig achter de plannen van NAM om nog meer aardgas onder de Waddenzee weg te halen. Houd onze website in de gaten voor een update over de uitkomsten van het debat!

Brede steun om aardgas te laten zitten

 

De oproep om aardgas te laten zitten onder de Waddenzee werd gesteund door een brede groep organisaties uit alle lagen van de Nederlandse bevolking. Bestuurders uit de provincies Fryslân, Groningen en Noord Holland, Urgenda, Jan Terlouw (voormalig minister van Economische Zaken), voetbaltrainer Foppe de Haan en dorpsbelangen uit Ternaard en Blija, GroeneKerkenactie en meer dan 35 andere organisaties doen mee. De oproep valt samen met het moment dat duizenden kinderen vragen om serieuze aandacht voor klimaatverandering.

 

Gaswinning funest voor waddengebied

 

De Waddenvereniging maakt zich grote zorgen over de plannen. Gaswinning zorgt voor bodemdaling. Daarnaast komen bij het winnen en verbranden van aardgas broeikasgassen vrij die bijdragen aan klimaatverandering. Door klimaatverandering stijgt te zeespiegel. De combinatie van een dalende bodem en een stijgende zeespiegel is funest voor het waddengebied.

We weten dat het gebied mogelijk gaat verdrinken door klimaatverandering en toch zien we opnieuw een triest voorbeeld van business as usual door de NAM en de minister van Economische Zaken en Klimaat. Terwijl bewoners en bestuurders langs de hele waddenkust en ver daarbuiten een voorkeur hebben voor duurzame energie en het behoud van de unieke waddennatuur.

 

Toekomst zonder CO2 uitstoot

 

Directeur van de Waddenvereniging, Lutz Jacobi: ‘’Stoppen met aardgaswinning in ons enige UNESCO natuur-werelderfgoed. Ik ben trots op al die kinderen die vragen om een toekomst zonder CO2-uitstoot vandaag. Het is een goede week om iets te doen voor het klimaat en het behoud van de Waddenzee. Want door aardgas onder de Waddenzee te laten zitten slaan we twee vliegen in één klap: C02-uitstoot verminderen en de natuur beschermen.” 

>> Klik hier voor de oproep en de lijst met ondersteuners


>> Klik hier voor meer informatie over bodemdaling, zeespiegelstijging en de gevolgen voor het waddengebied

Wil je op de hoogte blijven van dit onderwerp? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.